Helyünk a nagyvilágban

A Művelődési Ház régi kazánjának elbontása

A Polgármesteri Hivatalba telepített apríték kazán sikeres beüzemelésén felbuzdulva az Önkormányzat úgy döntött, hogy a kultúrházba is telepít egy hasonló méretű és teljesítményű kazánt, a több millió forintos fűtési költség megspórolása érdekében. A kazánt szállító, telepítő cég szakembereivel (BioKopRi Kft.) tartott helyszíni szemlén megállapítottuk, hogy a régi, használaton kívüli, vegyes tüzelésű kazán pont útban van az újnak, így azt mindenképp el kell bontani a munkák megkezdése előtt. Ennek bontási költsége párszázezer forint lett volna.

Polgármester úr, és két bagi civilszervezet vezetőjének beszélgetése során merült fel az alábbi ötlet, amivel a bontási költséget meg tudtuk spórolni. Az Önkormányzat, a Piros Bagért Egyesület, valamint a Bagi Nyugdíjas Klub megállapodást kötött. Ennek alapján a két civilszervezet közösen elbontotta az útban lévő régi kazánt, majd az elbontott elemeket fémhulladékként értékesítették, és a befolyó pénzösszeget szétosztották egymás között. Ezáltal egyrészt az elvégzett munkájukért, másrészt egyfajta támogatásként pénzhez is jutnak.

művház kazán

Bevallom őszintén, én a kazán méretét látva, annak elbontását több napra becsültem. A két civilszervezetünk lelkes tagjai azonban egy délelőtt végeztek a munkával, megmutatván, hogy ifjonci erő lehet még a nyugdíjas kor után is az emberekben.

művház kazán

Ez úton köszönjük meg mind a Piros Bagért Egyesületnek, és Deme István vezetőjüknek, mind a Bagi Nyugdíjas Klubnak, és Balázs János vezetőjének értékes, gyors, szakszerű, és igen hasznos munkájukat, amellyel igen nagy mértékben előre mozdították a kultúrház fűtéskorszerűsítésének ügyét! Szintén köszönet illeti Antal Istvánt, a kultúrház gondnokát, aki az egész műveletet koordinálta.

2013.01.11.

 


 

 

Új kazán és a faapríték begyűjtése

Az utóbbi időben sajnos nem keletkezett túl sok írni való közhasznú ügyben, hiszen a megmaradt srácok minden idejükben az új hivatali kazánunkhoz gyűjtik az faaprítékot.

Idő közben lejárt a közhasznú munkásaink (január végéig egyszer meghosszabbított) munkaszerződése, ám a Munkaügyi Központ még nem adott számunkra új keretet. Ha nem lenne a nyertes apríték kazán pályázatunk, amihez 6 embert is ?kaptunk?, akkor ebben a hónapban nem lenne senki, aki elvégezné a közhasznú teendőket. Új embereket elviekben (ha minden jól megy) csak márciusban fogunk kapni, a pályázat elbírálása még folyamatban van. Számomra kissé furcsa ez a fajta megoldás, hiszen például a hó januárban és februárban is szokott esni, amit valakinek el kell(ene) takarítania. :)

A négy faapríték begyűjtése céljából foglalkoztatott emberünk, amióta november végén beüzemelésre került a Polgármesteri Hivatal új apríték kazánja, minden nap, amikor az időjárás engedi (nincs eső, ami tönkretenné az aprítógépet, vagy nincs akkora sár, hogy nem tudnának az erdőben mozogni) járják az önkormányzati területeket, és a száraz gallyakból készítik az aprítékot. Sikerült már több helyi lakossal, vállalkozóval is megegyeznünk, akik megengedték, hogy rendbe tegyük a területüket (erdőjüket), így gyűjtve be a szükséges tüzelőanyagot.

A hónap elején megérkezett a hivatalba a második (ugyan olyan) benzinmotoros aprítógép, készen arra, hogy ha kapunk végre közhasznú munkásokat, beindulhasson a ?nagyüzemi? tüzelőanyag előállítás. A héten szintén megérkezett a kultúrházunk új - a hivataléval megegyező típusú és teljesítményű - apríték kazánja is. Nem kis munka volt lecipelni a kazánházba, de munkásaink, Mondok Ervin és Varga István közreműködésével, irányításával ezt is sikeresen megoldották. Itt - a szűk ajtó keresztmetszetek miatt - nem egy 2000 literes puffer tartály kerül majd beépítésre, hanem két, párhuzamosra kötött, 1000 literes, kisebb.

A mellékelt képeken a szűk pincelépcső, a már helyén álló új, a levitel miatt burkolatától ideiglenesen megfosztott (hogy a szűk helyen leférjen) kazán, és a két puffer tartály látható (elnézést a képek kissé rossz minőségéért). A szerelési munkák folytatódnak?

közhasznú munkák

közhasznú munkák

közhasznú munkák

 

 

Mivel a hivatali új apríték kazánunkat, mint minta-projectben részt vevő, minta faluként, elsőként az országban Bag Nagyközség ajándékba kapta a Belügyminisztériumtól, polgármester úr kérésére összeállítottam egy rövid tanulmányt, amit személyesen nyújtott át dr. Pintér Sándor belügyminiszter úrnak, mintegy megköszönve ezzel a projectet. Az alábbiakban ezt szeretném megosztani Önökkel:

tanulmány

2013.02.08.

Benedek Miklós műszaki előadó

 


 

 

Az óvodai fák kivágása - új fák telepítése

Már régóta álmatlan éjszakákat okoztak az óvoda előtti elszáradt fák, főként, mikor két majdnem-balesetet is okoztak (a leszakadó méretes ágak egy gépkocsi előtt, illetve egy babakocsit toló anyuka mögött zuhantak a földre). Még a 2011-es év végén szakvéleményt kértünk a Pilisi Parkerdő Zrt-től, akik megállapították, hogy a Sport utcában és Csintoványi utcában álló igen magas ezüstjuhar sor jó része balesetveszélyes, a többi pedig pár éven belül azzá válik majd. A testület így az összes fa kivágása mellett döntött. Ez sajnos nem volt egy egyszerű feladat, hiszen a fák a villanyvezeték és az óvoda kerítése között álltak, egy árokparton, így dönteni nem is lehetett volna őket. Szerencsére kapóra jött az ÉMÁSZ segítsége, akik amúgy is a villanyvezetékekre rálógó ágak levágását végezték, így legalább a kifelé lógó ágakat (melyek a villanyvezetéket veszélyeztették) eltávolították. Idén kora tavasszal végre megleltük a megfelelő favágót is, aki (elfogadható áron) vállalta a baleset- és életveszélyes fák kivágását. A kivágott fák kb. 2 m-es csonkjait ott hagytuk, mert terveink szerint fafaragó mesterekkel faszobrokat, illetve (lejjebb fűrészelve őket) ülőkéket alakítanánk ki belőlük. Amennyiben ez nem jön össze, természetesen idővel eltávolításra fognak kerülni. Ezen a héten pedig háromféle hársfából válogatva, összesen 32 db új csemetét ültettünk el a kivágott fák között.

 

óvodai fák

A favágásról, előzményeiről további cikkeket olvashatnak a bal oldali "Hivatali hírek - közhasznú munkák" menüpontra kattintva, a 2012-es archívumban. Szintén itt találják a Pilisi Parkerdő Zrt. beszkennelt szakvéleményét is.

2013.04.24.
Benedek Miklós műszaki előadó

 


 

 

Új festést kapnak a faluban lévő fekvőrendőrök

Mondok Ervin falugondnokunknak sikerült jutányos áron 250 liter, közúti jelölő festéket szereznie. Ezzel a faluban lévő fekvőrendőrökre festetünk jelzést, aminek segítségével azok már messziről észlelhetők lesznek.

fekvőrendőr

2013.06.25.

 


 

 

Járdaépítés az óvoda körül

Régóta jogos volt a panasz a községi óvoda körüli járdára: a hosszú évekkel ezelőtt lerakott beton járdalapok megcsúsztak, megsüllyedtek, a fák gyökerei kinyomták őket, így széttöredeztek, és bizony, a favágás során is sérült néhány közülük. A járda műszaki állapota idén elérte azt a szintet, hogy biztonságosan már nem lehetett rajta közlekedni.

járda

járda

Régóta szó volt róla a képviselő-testületi üléseken, hogy valamit kezdeni kellene ezzel az áldatlan állapottal, csak éppen a szükséges anyagi forrás nem állt mindezidáig rendelkezésre. Idén azonban az önkormányzat tulajdonában lévő ún. Nagynyolcadrészek földterületet - közjegyző előtt köttetett szerződéssel - bérbe adtuk (mint ismeretes: a korábbi bérlő, a Mezőbag Kft. egyetlen fillért sem fizetett ezen földterület bérléséért, az előző testület döntésének megfelelően). A képviselő-testületünk pedig úgy határozott, hogy a befolyó bérleti díjból elkezdjük községünk járdáinak felújítását.

Végigjártam a legfrekventáltabb helyeken lévő járdákat, és bár sok helyen lehetne felújítást végezni, a testület is egyetértett abban, hogy a legrosszabb állapotban lévővel kezdjük: az óvoda körül. Itt naponta kisgyermekek százai fordulnak meg, anyukákkal, babakocsik-, kis kerékpárok kíséretében, így (miként az elektromos felújítás során is) ezen közintézményünk élvezett ismét - joggal - prioritást. Jövőre, ha minden az elvártak szerint alakul, a Patak utca - Malom utca összekötő szakaszon állítjuk helyre a korábban elbontott járdát (akkor egy biztosnak hitt vevő miatt volt erre a lépésre szükség), majd valószínűleg a templom-iskola körül folytatjuk a  munkákat.

Első lépésként a közfoglalkoztatott munkásaink felszedték a beton járólapokat, és kiegyengetették, megtisztították a földtükröt, amire kavics ágyazat került. A járólapok közül azokat, amiket még lehet használni, hivatalunk udvarán letároltuk, így a későbbi felújítások során nem kell majd újakat vennünk.

járda

Karbantartónk polgármester úr útmutatása alapján egy acél zártszelvény keretet készített, a középen térhálóval megvasalt monolit beton járda osztásainak, szélességének és simaságának biztosításához. Ezen keret segítségével viszonylag gyorsan haladt a munka: naponta 6-6 méteres szakaszt is el tudtak készíteni.

járda

Természetesen igazodni kellett az óvoda már meglévő, különböző szinteken lévő kapuihoz, bejárataihoz, a környező terephez és közmű aknákhoz is, így sajnos nem sikerült mindenhol egy síkban elkészíteni a járdát.

járda

 

Az elkészült betonsáv és a kerítés közeit geotextíliával védett, osztályozott kaviccsal töltötték ki a munkásaink, és még a telefonszolgáltatót is sikerült rávennünk arra, hogy a beszakadt, megsüllyedt aknafedlapjait végre kicserélje.

járda

A kész járdán sokkal biztonságosabban, és kényelmesebben lehet ezentúl közlekedni, és reményeink szerint ezzel hosszú-hosszú évekre megoldódott ezen probléma.

2013.10.24.
Benedek Miklós

 


 

 

Végre ismét van irattár a polgármesteri hivatalban!

A családsegítő iroda átalakítása során a régi irattárunkat el kellett költöztetnünk (lásd a 2011-es cikket a honlapon). Egy szakértő irattáros segített hivatalunknak avval, hogy a sok éve felgyülemlett tetemes iratmennyiségünket átválogatta és leselejtezte belőle, amit lehetett (amiket a selejtezési jegyzőkönyv jóváhagyása után el lehetett égetni). A tovább őrzendő irattári anyagok - ideiglenesen - műanyag zsákokba pakolva kerültek letárolásra a volt HABAG irodában, a hivatal zöldséges felöli oldalának sarkán.

Sok ötlet merült fel menet közben, hogy hol tudnánk irattárat kialakítani (pl. a bezárt kocsma helyén; a meglévő zöldséges helyén úgy, hogy az átköltözik a bezárt kocsma helyére, stb.). Végül is az, hogy a Járási Hivatal felállásával 3 kolléganő átment a járáshoz, hozta magával a megoldást: mivel kevesebben lettünk a hivatalban, némi irodai csere-bere után, az üressé váló volt pénzügyi iroda lett kijelölve az új irattár helyszínéül. Vásároltunk két salgó polcot, és egy újabb irattárosi leválogatás után, a közhasznú munkásaink segítségével immár helyére kerültek az irataink.

Annak ellenére, hogy az új irattárunkban jelen pillanatban viszonylag nagy mennyiségű többlet iratot vagyunk kénytelenek tárolni (kb. 20 zsáknyi), amit a Központi Levéltár polchiány miatt egyenlőre nem tud fogadni, maradt még elég hely, hogy jó pár évig (egy újabb irattári selejtezésig) megfelelő módon, rendezetten, aktualizálva tudjuk az iratanyagunkat tárolni.

 

irattár

2013.11.12.

 


 

 

Idei közhasznú munkák

Idén közfoglalkoztatott munkásaink ?fő csapásiránya? az apríték begyűjtés volt, hiszen immár két kazánt (hivatal és kultúrház) is el kell látni ezzel a tüzelőanyaggal. Ahogy az időjárás engedte, a srácok felpakolták a két aprítógépet, és az árkokból, önkormányzati ingatlanokról kinyert - mindezidáig hasznosítatlan - fanyesedéket, ágakat, bokor-darabokat szépen le is darálták. A tetemes mennyiségű aprítékunk a Petőfi téri volt kocsmaépületben került letárolásra, itt szárítjuk, és itt zsákolják be a munkásaink.

közhasznú munkák

A kormány idén elindította a téli közmunka programot, aminek keretében a bagi lelkes közmunkás csapatunk létszáma is szépen gyarapodott. Így már jutott elég ember arra, hogy az árkainkat rendbe tegyék, megtakarítsák azokat a benőtt gyomoktól, bokroktól.

közhasznú munkák

közhasznú munkák

közhasznú munkák

A lányok, asszonyok ez alatt a főút szegélyét és járdáját gyomtalanították, illetve takarították meg.

közhasznú munkák

Az alábbi képek a közfoglalkoztatottjaink munkáját dicsérik. A kitakarított, Szentlászló utcai nagyárok folytatása:

közhasznú munkák

A búcsúra rendbe tett sporttelep előtti terület:

közhasznú munkák

És a régóta esedékes, rendbe tett Szőlő utcai szakasz:

közhasznú munkák

A télen a munkásaink egy része az iskolapadba ül, hogy ott a hiányzó általános iskolai tanulmányaikat befejezhessék, ezáltal nagyobb eséllyel tudjanak visszailleszkedni majd a munka világába.

2013.12.04.

 


 

Szociális célú tűzifa osztás Bagon

A Kormány szociális tűzifaprogramja keretében, az 57/2013 (X. 4.) ?a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról? szóló BM rendelet értelmében, Bag Nagyközség Önkormányzata 853.440.- Ft támogatásban részesült. Ehhez az önkormányzat, a Képviselő-testület döntése után, 350.000 Ft-ot tett hozzá (fuvarköltség, stb.).

A több, mint 1,2 M Ft-ért a Pilisi Parkerdő Zrt. valkói erdészetéből 56 m3 (kb. 600 mázsa), támogatásban részesülő tűzifát hozattunk el a kultúrházunkba, ahol a fa kimérése, szétosztása folyt. A Képviselő-testület szociális bizottsága bírálta el a beadott támogatási kérelmeket, és ők határoztak arról, hogy (a sok jelentkezőre való tekintettel), mindenki 4-4 mázsa fát kaphat.

A tűzifa kimérésében, elszállításában a testület egyes tagjai, a közhasznú munkásaink, a falu- és a kultúrház gondnok, valamint a polgárőrség vett részt. A faosztást polgármester úr is megtekintette.

Minden egyes résztvevő segítségét ez úton is nagyon köszönjük!

 

faosztás

faosztás

faosztás

faosztás

 

2013.12.12.

Bag Wiki

Ország  Magyarország
Régió Közép-Magyarország
Megye Pest
Járás Aszódi
Jogállás nagyközség
Polgármester Palya Zoltán (független)
Irányítószám 2191
Körzethívószám 28

 

Véletlen kép a galériából

templomi_kpek_84_20151015_1412753990.jpg
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek. A sütik használatát bármikor letilthatja! Bővebb információkat erről Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat.
Bővebb információ Ok Letiltom