Helyünk a nagyvilágban

Már állnak az állványok (illetve az állványok egy része) a bagi templom tornya körül. A teljes egészében a Magyar Katolikus Egyház által finanszírozott beruházás során megújul a templom főhomlokzata, és harangtornya.

Ez utóbbi teljesen új tetőszerkezetet, fedést kap, és a torony tetején lévő kereszt is új fényben fog tündökölni. Az elképzelések alapján a toronynak a háború előtti, korábbi állapotát állítanák vissza, a műemlékvédelmi előírások legmesszebbmenőkig történő betartásával.

A tervezőtől ígéretet kaptam, hogy egyes tervlapokat digitális formában is megkapok, illetve mind az előzményekről, mind az elképzelésekről kapok feltehető anyagokat. Amint ezek megérkeznek, természetesen megosztom majd a Tisztelt lakossággal (valószínűleg a templomfelújítás is egy oldalsó ?dobozt? fog kapni).

Az előzetes tervek szerint a templom idén augusztus 15-ig újulna meg.

2012.06.04.

 


 

 

Pár szó még a templom felújításáról

Gardi István úrtól (Régió 99 Kft.) megkaptam végre a templomról készült régi fotókat, és egy tervezett homlokzati rajzot.

Az első kép a parókia falán lévő régi fotóról lett beszkennelve. Jól látszik rajta, hogy nézett ki a II. Világháború előtt a templomtorony (összehasonlításul javaslom a cikk első rész első fotójának megtekintését).

templom felújítás

A következő régi képen a háborúban megsérült, szétlőtt torony látható:

templom felújítás

Időközben kialakult a végleges elképzelés, és megtörtént a faanyagvédelmi szakértő helyszíni szemléje is. Ez alapján a meglévő toronyszerkezetet (fa tetős szerkezetet) nem kell elbontani, mert viszonylag jó állapotban van. A jelenlegi fedés eltávolítása után megtörténik az alapos felületkezelése (tűzvédő- és gombavédő szerekkel való kezelés), majd mehet rá az új héjazat. A kereszt is megújul. Az alábbi pdf formátumú homlokzati rajzon a tervezett állapot tanulmányozható.

Nyugati homlokzat

Jól látszik, hogy az óra körüli párkányokat az eredeti állapotnak megfelelően állítják vissza. A főhomlokzat színezéséről még jelen pillanatban elmélkedik a műemlékvédelem, mert felmerült annak az ötlete, hogy - lévén elég sok mély tagozat található rajta - lehet szebb lenne teljesen tört fehér színnel, mint a fenti pdf-ben is látható sárga-fehér színezésben.

Végül pedig egy kép a torony teljes felállványozásáról:

templom felújítás

A felújítást / állványozást az eddigi kedvezőtlen (szeles-esős) időjárás némileg hátráltatta, de augusztus 15-re a munkák nagy részével a kivitelező végezni szeretne.

2012.06.28.

 


 

 

Már rézfényben tündököl a templomtorony csúcsa?

templom felújítás

2012.07.11.

 


 

 

A kereszt aranyozása kicsit késik, de a torony már lassan színt kap...

 

Már kész lenne a teljes torony, és az állványt is elbontották volna, ha nem a legutolsó pillanatban derült volna ki, hogy az eredetileg rézszínűre tervezett kereszt még is aranyozást kap. Szebbnek biztosan sokkal szebb lesz, és az aranyozott kereszt még akkor is csillogni fog a torony csúcsán, amikor a réz fedés zöld színűre patinásodik, ám némi fennakadást okoz a váltás az ütemezett feladatokban: amíg a kereszt ugyanis nincs a helyén, addig nem lehet a toronycsúcs állványzatát elbontani, és nem lehet befejezni teljesen annak réz fedését sem.

Szerencsére a kivitelező nem ücsörög munka nélkül, a keresztre várva, hanem időközben befejezte a torony felső részének színezési munkáit (lásd a képen).

 

templom felújítás

2012.07.24.

 


Van már keresztünk is, és a torony is egyre szebb...

Aki a napokban felnézett a templom toronyra, az tapasztalhatta, hogy a szép új, aranyozott kereszt már a helyére került. Így elbonthatták végre a torony tetején lévő állványt is, aminek fedése egyenlőre vadonatúj réz színben csillog-villog. Jelen pillanatban az ablak új katedrál-üvegezése készül, és a torony tetején már látszik, milyen színű is lesz a kész templom (mármint annak felújított része). Új "problémaként" merült fel, hogy régen az óra számlapja fekete alapon fehér számokat tartalmazott a mostani fehér alapon fekete számos helyett. Ennek cseréjéről jelenleg még nem született döntés (meg hirtelen nehéz is lenne "előhúzni" bárhonnan egy pont ilyen méretű, inverz színű óraszámlapot...).

 

templom felújítás


2012.08.14.

 


És elkészült végre...

Elkészült a templomunk felújítása. Szép lett.

 

templom felújítás


Tudomásom szerint a tervező és a kivitelező már dolgoznak az újabb pályázat előkészítésén, aminek megnyerésével az összes külső homlokzat felújításra kerülne, és a homlokzati képet kissé romboló gázkémény is eltávolításra / felújításra / áthelyezésre kerülne.

Nagy köszönet mindenkinek, aki hozzájárult templomunk főhomlokzatának és tornyának megszépüléséhez!

2012.08.27.


 

 

20 év után végre egyházi tulajdonba kerül a templomkert

Tavaly nyáron elkészült a bagi Római Katolikus templom felújításának első üteme: megújult a templomtorony (szép új fedést és aranyozott keresztet kapott), valamint a főhomlokzat. A templom felújítása itt azonban nem áll meg, hiszen már előkészítés alatt áll annak többi részének megszépítése is. Ezen második ütemben elkészülő munkák tervezése, előkészítése során derült fény arra a meglepő tényre, hogy bár a bagi templom épülete a Római Katolikus Egyház tulajdonában van, ám az azt övező, egyház által karbantartott templomkert - igen meglepő módon - azóta is Bag Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képezi. Mivel ezen tulajdonállapot változatlanul hagyása ellehetetlenítette volna az egész, előkészítés alatt álló pályázatot, ezért a Képviselő-testületnek sürgősen lépnie kellett, és az alábbi határozatot hozta:

? 69/2012. (XI.22.) számú Képviselő-testületi határozat

Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta:

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a bagi 23-as helyrajzi számú, 2255 m2-es templomkertet jelképes 1 Ft-ért a Római Katolikus Egyház tulajdonába adja. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a közjegyző előtt kötendő adás-vételi szerződést előkészítse és aláírja. ?

2012. december 5-én, Vargáné dr. Szecskő Irén aszódi közjegyző asszony előtt, Tóth Gábor polgármester, és Karácsondi Mihály atya az alábbi okiratban szentesítette a megállapodást, így a templom felújítás folytatásának immár semmi akadálya sincs.

Okirat

(Senkit ne tévesszen meg az alábbi kép, ami még nyáron, a templom felújítása során készült :).

templom felújítás

2013.01.28.

 


 

 

A templom felújítása folytatódik!

Megkaptuk az építési engedélyt a római katolikus templom teljes homlokzatának felújítására, valamint a templomkert rendbetételére az aszódi építésügyi hatóságtól. Úgy néz ki, hogy a pályázati pénz is a rendelkezésre áll már. Amint tudok bővebb információt, itt fogom azt megosztani a Tisztelt lakossággal.

Benedek Miklós
2013.02.21.

 


 

 

Tovább szépül a bagi katolikus templom

(a Bagi Hírlapban megjelent cikk)

Régi vágya teljesül lassan az itt élő híveknek. A település legmeghatározóbb épülete - amely műemléki védettséget élvez - alaposan megviselt állapotban volt, így rászolgált a felújításra.

2012 őszén az egyházközség támogatási kérelmet nyújtott be a Vidékfejlesztési Minisztérium rendelete alapján a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. 2013 nyarán az MVH támogatói határozatot hozott, amely értelmében az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap által társfinanszírozott forrásból támogatást nyújt a bagi egyházközségnek. A Darányi Ignác Terv keretében az Európai Unió és a Magyar Kormány együttesen több, mint 39 millió forintot biztosított falu barokk stílusban épült műemlék templomának felújítására, melyet az önkormányzat további 3 millió forinttal toldott meg.

A műszaki tervek, kiadási tételek aktualizálása, az illetékes szervekkel történt hosszas egyeztetések vették kezdetét, ami után a közbeszerzési eljárás elindulhatott. 2013 őszén a nyertes kivitelezővel aláírt szerződést követően átadásra került az építési terület, megkezdődtek a terv szerinti munkálatok. A második felújítási ütem része a templomhajó és a sekrestyék tetőszerkezetének teljes felújítása, héjazatának cseréje, valamint a villámvédelmi rendszer és főpárkányok felújítása.

A felújítás részleteiről Gardi Istvánt, a Régió ?99 Építőipari és Szolgáltató Kft. vezetőjét kérdeztük:

?Istennek hála jól halad templom tetőszerkezetének rekonstrukciója. Kívülről nem látványos, de igen komoly, nagy szaktudást igénylő, aprólékos munka folyik. A felújítás során megújul a templomhajó, a két sekrestye teteje és a főpárkány. A téli hideg időben főleg a belső tetőtérben folynak a munkálatok. A három osztatú tetőszerkezet torony felöli részének fa tetőszerkezetét teljesen ki kellett cserélni, és az eredeti barokk minta alapján rekonstruálni. A legvégén az egész tetőszerkezet faanyaga vegyszeres kezelést fog kapni. Annakidején másként történt az faanyagkezelés-, szállítás. Például volt, hogy a Tiszán úsztatták le a fákat és ez idő alatt a víz kimosta a fából a még benne lévő tápanyagot, vagyis kilúgozódott, és így védetté vált a kártevőktől. A tető, a mostani pala helyett cserépborítást kap. A palabontás szakaszosan történik, amit lebontunk, már aznap be is fóliázzuk. Ha itt a jó idő, jöhet a bádogos munka és a cserép is felkerül a helyére. A munkálatokat 2014 őszéig kell befejeznünk, de szeretnénk, ha hamarabb elkészülne a templom teljes tetőszerkezete.?

templom felújítás

templom felújítás

templom felújítás

templom felújítás

K. R.

2014.02.12.

 


 

 

templom felújítás

templom felújítás

fotók: KP

 


 

Az újságcikk kiegészítéséül?

A fentebb olvasható, a Bagi Hírlapban megjelent cikket szeretném még pár aprósággal kiegészíteni a mai napi helyszíni szemlém, és a kivitelezést végző vezető szakemberekkel folytatott eszmecsere után.

A most folyó munkák a templom felújításának második nagy lépcsője, a torony és főhomlokzat elkészülte után. Ennek keretében teljesen megújul mind a főhajó, mind a két sekrestye tetőszerkezete, valamint az összes párkányzat. A következő, harmadik lépcsőben fog elkészülni az oldalfalak és lábazat felújítása, majd - utolsóként - következhet a templomkert rendbetétele.

A főhajó tetejének torony felé eső harmada sajnos teljesen menthetetlen volt, olyan szinten károsodott már a faanyag, hogy itt teljesen ki kellett cserélni az egész szerkezetet. A többi részen is - bár a komplett csere itt is egyszerűbb lett volna - épp a műemlékvédelmi szempontok betartása érdekében, 30-40%-ban cserélni, pótolni, vagy megerősíteni kellett az egyes fából készült elemeket. A legnagyobb nehézséget az okozta, hogy a talpszelemenek alja volt leginkább elkorhadva, így a már említett 2 hónapos munka során ezeket dúcolták, cserélték, erősítették a szakemberek.

A főpárkány téglaszerkezete is hagy némi kívánnivalót maga után, az sok helyen már erősen hiányos, hézagos, illetve a felülete is hullámzik.

templom felújítás

templom felújítás

A faszerkezet elkészülte után lassan az egész tetőről lekerül a pala, és az eredeti állapothoz visszatérve, ismét cserép héjazatot fog kapni. Szerencsére a statikusok megállapították, hogy a faszerkezet bírni fogja ezt a többlet súlyt. Természetesen a cserépfedés elkészítéséhez még a párkányt teljes egészében ki kell javítani, és a bádogozást is be kell fejezni.

A kivitelezőnek júniusig kell végeznie a munkálatokkal, de - amennyiben azt időjárás nem dolgozik nagyon ellenük - szeretnék azt előbb befejezni.

És végül érdekességképpen egy fotó: az alább látható háborús gránátokból származó repeszeket találtak mélyen a faszerkezetbe ágyazva.

templom felújítás

2014.02.24.

 


 

 

Folyik a cserepezés

Szépen halad a templom felújítása. Jelen pillanatban a párkányok javítása, a bádogozás elkészült, és éppen a főépületre kerülnek fel a cserepek. Ezzel párhuzamosan - hála az önkormányzattól kapott anyagi támogatásnak - elkezdődhetett a homlokzatok felújítása is. Az egész templom ugyan olyan színt, és struktúrát fog kapni, mint amilyenre a főhomlokzatát, és tornyát az előző ütemben már elkészítették.

Ha ez is kész lesz, akkor már csak a lábazat, egyes ablakpárkányok, és a templomkert rendbetétele marad hátra. A lábazat felújítása kicsit komolyabb munka lesz, hiszen ehhez az épület alapját több helyen fel kell tárni, statikus-, talajmechanikus- és építész tervezői szakvéleményeket kell készíttetni az esetleges alapmegerősítésekről, illetve a lábazat anyagáról (kívülről vízzáró legyen, de a belső nedvességet át tudja engedni; mindezt úgy, hogy a műemlék felügyelőség is rábólintson).

templom felújítás

2014.04.04.

 


 

Elkészült a második ütem is

A cikk ugyan kicsit megkésett, de a templom második ütemben tervezett felújítása határidőre elkészült. Időközben megkaptuk azt a földhivatali határozatot is, amiben végre egy helyrajzi szám alá, és a Római Katolikus Egyház tulajdonába vonták össze a templom épületét, és a körülötte elterülő templomkertet.

templom felújítás

Az alábbi fotón csak a gyönyörűen felújított templomunk kis része látszik a körülötte sűrűn álló fenyőfák miatt, de aki az elmúlt hónapban járt e lelki központunk közelében, az élőben is megcsodálhatta azt teljes pompájában.

templom felújítás

Köszönjük a kivitelező szakszerű, szép munkáját! Reméljük, hogy a befejező lábazati és templomkert szépítési pályázati rész is hamarosan elindulhat.

2014.07.28.

templom felújítás

Bag Wiki

Ország  Magyarország
Régió Közép-Magyarország
Megye Pest
Járás Aszódi
Jogállás nagyközség
Polgármester Palya Zoltán (független)
Irányítószám 2191
Körzethívószám 28

 

Véletlen kép a galériából

esemnyfotk_2010_20110211_1631745492.jpg
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek. A sütik használatát bármikor letilthatja! Bővebb információkat erről Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat.
Bővebb információ Ok Letiltom