Helyünk a nagyvilágban

 

Bővül a szennyvíztelep

Biztos vannak, akik már hallottak róla, vagy akik látták már az éppen folyó munkálatokat. Gondoltam, megosztom a részleteket a Tisztelt lakossággal.

Sok gazda, arra járó ember panaszkodott, hogy a beruházás kapcsán a nehéz teherautók már most tönkretették a Bagot Aszóddal összekötő ún. Troszkás (Trockás) utat. Az útpálya felülete sok helyen megsüllyedt, kikátyúsodott. Ez főleg annak a tükrében nehezményezhető, hogy az egykori salakos utat a bagi önkormányzat pénzéből kátyúztuk ki, tettük azt járhatóvá. Egy pár héttel ezelőtti tárgyaláson ezt a problémát szóvá tettük a gesztor önkormányzat polgármesterének, Vircsák Mihály úrnak, aki nem sok jóval bíztatott, úgyhogy nagyon valószínű, hogy a munkák befejeztével ismét nekünk kell az utat járhatóvá tennünk.

Érdekességként, hogy milyen kicsi a világ: annak idején, még én magam is részt vettem a project egyik szakaszának előkészítésében, mint tervező mérnök (a talajmechanikai szakvéleményt csináltuk), most pedig önkormányzati oldalról láthatom a nagyberuházás egészét.

Az alábbi szöveg szinte egy az egyben a project hivatalos oldaláról származik (linket lásd a cikk végén). A fényképekért és a helyszínrajzért köszönet Révay József project mérnök úrnak (VTK Innosystem Kft.).


A projekt története

14 település összefogásával, Galgamácsa gesztorságával valósul meg az: ?Aszód és térsége szennyvízcsatornázása és szennyvízelvezetése? című project.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) keretében 2007. szeptember 18-án indult az első környezetvédelmi pályázati csomag, amely tíz pályázati kiírás keretében összesen 344,66 milliárd Ft támogatást nyújt a településeknek a szennyvíztisztítás fejlesztéséhez, az ivóvíz minőség javításához, az energiahatékonyság növeléséhez, megújuló energiaforrások kihasználásához, megkezdődhet a megtelt hulladéklerakók uniós normák szerinti rekultivációja, természetvédelmi programok indulhatnak, valamint jut pénz az e-környezetvédelem céljaira is.

A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) pályázati csomag keretének több mint felét, 188 milliárd forintot fordíthatnak a nyertes önkormányzatok településük szennyvíz-elvezetési és tisztítási helyzetének fejlesztésére. Az alapvető cél az, hogy 2015-ig 80%-ra bővüljön Magyarországon a csatornázottság és az elvezetett szennyvíz 100%-át biológiai úton tisztítsák.

Galgamácsa gesztorságával a 2003-ban kibővített Aszód központú szennyvíz-elvezetési agglomeráció (térség) tíz települése: Aszód, Bag, Domony, Iklad, Hévízgyörk, Galgamácsa, Kisnémedi, Püspökszilágy, Vácegres és Váckisújfalu. A project a csatlakozó négy Galga-menti településsel bővül időközben: Acsa, Csővár, Galgagyörk és Püspökhatvan (vagyis összesen 14 település).

A projekt nemcsak az aszódi agglomerációt alkotó települések szennyvízhálózatának építésére, bővítésére és a keletkezett szennyvíz biológiai tisztítására, hanem térségi EU szabványoknak megfelelő szennyvíziszap komposztáló telep kialakítását is magában foglalja. A beruházás részeként megépülő szennyvíziszap komposztáló telep Galga-menti térségi feladatot fog ellátni.


A projekt megvalósításának okai

Aszód, Domony-Domonyvölgy településrészein, valamint Galgamácsa, Vácegres, Váckisújfalu, Kisnémedi, Püspökszilágy településeken nem áll rendelkezésre közterületi szennyvízcsatorna hálózat, emiatt a települési szennyvízelvezetés nem megoldott. A családi házas területeken a nem csatornázott részeken a keletkező szennyvíz házi gyűjtőbe kerül elhelyezésre melyek vízzárósága nem megfelelő. A gyűjtőkből a szennyvíz egy része közvetlenül a talajba kerül, károsítva ezzel a felszín alatti vizeket. A keletkező települési folyékony hulladék egy része illegális, környezetet szennyező módon kerül elhelyezésre. A magas talajvízállású területeken az emésztők az infiltrációk miatt rendkívül hamar megtelnek. A lakossági közműpótlók lecserélése, vízzáróvá alakítása és szippantásos rendszerben történő ürítése nehezen ellenőrizhető.

Vácegresen kimutatható a talajvízszennyezés, magas nitrit és nitrát tartalom.

Püspökszilágy esetében a kemény agyag talajban a szennyvizet elszivárogtatni nehéz, amit a kolmatációs jelenség is megnehezít.


A megkötött szerződés alapján a projekt hármas célja tehát:

1.) Galgamácsa, Kisnémedi, Püspökszilágy, Vácegres, Váckisújfalu települések belterületeinek, valamint Aszód és Domony egyes belterületi városrészeinek közüzemű csatornázása és szennyvízelvezetése.

2.) A közcsatornával elvezetett kommunális szennyvizek teljes biológiai tisztítása; az aszódi szennyvíztisztító telep bővítése 500 m3/d kapacitással.

3.) Térségi komposztáló telep létrehozása.


A projekt pénzügyi adatai

Megnevezés: Szennyvízelvezetési és tisztítási projektek Keop-1.2.0/1f-2008-0040 ?Aszód és térsége szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása? projekt.

A projekt tervezett összes beruházási költsége 3,4 milliárd forint, melyhez nettó 2.870.226.000 Ft támogatást nyert a projekt az Európai Uniótól és a Magyar Kormánytól.

Az Önkormányzatok pénzügyi hozzájárulás mértéke 531.919.000 Ft nettó költség, az elszámolható költségek tekintetében.

A tervezett projekt tekintetében a saját forrás mértéke Bag település vonatkozásában: 8.154.000 Ft.


Technikai adatok

A projekt célja: a környezeti fenntarthatóság és biztonság, valamint az ?egészséges, tiszta település? elérése érdekében a gazdaságossági határig történő csatornahálózat építés, az aszódi szennyvíztisztító telep kapacitásbővítése valamint térségi szennyvíziszap komposztáló telep létrehozása. A projekt megvalósításával biztosíthatóvá válik a megfelelő szennyvízelvezetés és tisztítás, összhangban a nemzeti és EU-s jogszabályi kötelezettségekkel.

A projekt keretében a települések eddig csatornázatlan területein kiépülnek a gyűjtőrendszerek, nyomóvezetékek és a hozzátartozó átemelők. A projekt megvalósulása hozzájárul a szennyvíztisztítási tevékenységek környezetterhelő hatásainak minimalizálásához és a környezetszennyezés megelőzéséhez, és ezáltal biztosítja a környezet védelmét.

Aszódon és környékén: 7 településen összesen 84,5 km hosszú csatornahálózat épül, melynek köszönhetően újabb 1 932 háztartás, közel 27.000 ember számára lesz elérhető az európai komfort.

A szennyvíztisztító telep bővítésével kapcsolatban az alábbi építmény jellegű új létesítmények épülnek: utóülepítő medence, tervezett kiegészítő biológiai tisztító egység, cellás komposztáló, iszapvíztelenítő gépház, szalmatároló, cellás komposztáló épület. Lásd az alábbi, pdf formátumú helyszínrajzot:

helyszínrajz

A cellás komposztáló a tisztító telep K-i oldalán épül a részére igénybevett új területen. Az épület körül nagyméretű burkolt területek kerülnek kialakításra, melyeken a komposztáláshoz szükséges anyagok (víztelenített iszap, mezőgazdasági adalékok, kész komposzt) tárolhatók, deponálhatók. A mezőgazdasági adalékanyagok tárolása kőszórással stabilizált felületen, ill. három oldalról vasbeton pengefallal ölelt, rekeszekre osztott fedett építményben van lehetőség. A kész komposzt tárolása szilárd burkolatú felületen történik.

A komposztáló létesítmény a technológiai funkciók szerint három fő egységekből áll:

1.) Iszapvíztelenítő gépház. A csővezetéken érkező szennyvíziszapot szalagszűrő prések komposztálásra alkalmas állapotra víztelenítik. Ez az egység tartalmazza a teljes komposztáló létesítmény elektromos energia ellátását kiszolgáló elektromos kapcsoló helyiséget, a víztelenítési technológiához szükséges vegyszertároló helyiséget és az előkészítő berendezéseket. Ebben az egységben egy tartózkodó-melegedő helyiséget is ki kell alakítani WC helyiséggel, tekintettel arra, hogy a szociális épület 100 méternél nagyobb távolságra van a telepen.

2.) Munkacsarnok, melyben az előkészített alapanyagokból (víztelenített rothasztott szennyvíz iszap és szalma) a komposztanyagot összekeverik, a kész komposzt tó-kezelését végzik. Ehhez a technológiai egységhez tartozik a szalmaszecskázó és adalékanyag tároló és a gázmosó berendezés helyisége.

3.) Komposzt érlelő kamrák. Ehhez a technológiai egységhez tartozik a kamrák mögé épülő kezelőfolyosó, melyben a hőérleléshez szükséges ventilátorok és tolózárak lesznek elhelyezve. A kamrák és a munkacsarnok levegője csak gázmosón és biofilteren megszűrve kerülhet ki a szabad levegőre. A konténeres biofilter a kezelő folyosó mellé lesz letelepítve. Ez a biofilter szűri meg az iszapvíztelenítő helyiség levegőjét is.

Bruttó beépített alapterület: 708 m2

A munkálatok 2011 elején indultak és várhatóan 2012 tavaszán fognak befejeződni. A cikk alatt pár fénykép látható, az éppen folyó építési munkákról.


Linkek:

az Aszódi Online Hírhatár első híre a beruházásról:
http://www.aszodi-hirhatar.hu/hirek/varoshazi-hirek-junius

az Aszódi Online Hírhatár híre a beruházás elindulásáról:
http://www.aszodi-hirhatar.hu/hirek/elindult-a-kozel-35-milliardos-szennyviz-csatornazasi-program-aszod-tersegeben

a project hivatalos honlapja:
http://www.galgamenti-csatornazas.hu

a Gödöllői Regionális Hírportál híre a nyertes csatornaprojectről:
http://www.hedvig.hu/cikk/20080723/nyertes-csatorna-palyazat-keop-%E2%80%93120-1f-2008-0040 


 

Zajlik az új szennyvíztelep műszaki átadása

Szinte már teljesen kész az új szennyvíztelep, ami végül is 2013 februárjában kerül majd hivatalosan, ünnepélyesen átadásra. Jelenleg a műszaki átadás-átvétel folyik, illetve szép lassan kipróbálásra kerülnek a beépített új eszközök, berendezések: azaz megindul a próbaüzem.

Mérnök szemmel csak annyit tudok mondani, hogy szép lett az új csarnok, és a kisegítő építmények, jó érzés volt a jelen pillanatban még ?csili-vili? berendezések között nézelődni. Nem is szaporítanám tovább a szót, beszéljenek inkább a képek:

szennyvíztelep

szennyvíztelep

szennyvíztelep

szennyvíztelep

szennyvíztelep

szennyvíztelep

szennyvíztelep

2012.08.16.

Bag Wiki

Ország  Magyarország
Régió Közép-Magyarország
Megye Pest
Járás Aszódi
Jogállás nagyközség
Polgármester Palya Zoltán (független)
Irányítószám 2191
Körzethívószám 28

 

Véletlen kép a galériából

templomi_kpek_4_20151015_1689407100.jpg
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek. A sütik használatát bármikor letilthatja! Bővebb információkat erről Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat.
Bővebb információ Ok Letiltom