Helyünk a nagyvilágban

Elkezdődött végre a bagi ravatalozó régóta esedékes felújítása

Talán minden bagi lakosnak feltűnt már, akik az utóbbi években megfordultak a köztemetőnkben, hogy a ravatalozó épülete bizony erősen megérett már a felújításra. Az épület a felszíni- és felszín alatti vízelvezetés hiánya miatt (sem megfelelő járdával, sem szivárgóval nem rendelkezik) a kissé folyó homokos, homoklisztes talajon helyenként megsüllyedt, a falai repedeznek, ami leginkább a teraszra fellépve ötlik szembe. A tetőzet héjazata megérett már a cserére, az amúgy sem valami szép előtető oszlopai rozsdásodni kezdtek, és még rengeteg kisebb-nagyobb pótlást, cserét, javítási munkát kellene rajta elvégezni.

1.) Korábbi elképzelések

A ravatalozó felújításának gondolata már régóta foglalkoztatja a képviselő-testületet, és polgármester urat. Három különböző elképzelés is született az évek során: hol a meglévő épület, hol azzal szemben egy teljesen új épület, hol mindkettő egyszerre (a meglévő, megmaradó régi, és a vele szerves kapcsolatba felépülő új épület) vonatkozásában készültek előzetes tervek, látványtervek, elképzelések.

A teljesség igénye nélkül, csupán tájékoztatásul az alábbiakban megcsodálhatjuk Hayde Tibor Ervin építész tervező úr (NRZST Műterem) egyik elképzelését, mely a meglévő fákkal szerves összhangban lévő, alapvetően fa szerkezetű, hatalmas, csillag-alakú üvegkupolával fedett gyülekezőtérrel, és félköríves ravatalozó helyiséggel álmodta meg a meglévő épülettel szemközt felépülő új ravatalozónkat.

Sajnos hiába gyönyörű, és igen látványos ez a Makovecz-stílusú, organikus épület, aminek valószínűleg a környék is csodájára járt volna, ha egyszer a falunak nincs rá 25-30 millió forintja, hogy megvalósítsa.

2.) A pályázat

2009 decemberében a falu egy terjedelmes pályázati anyagot nyújtott be az MVH (Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal) részére, az alább részletezett, az előzőnél jóval szerényebb, de legalább a szűkös anyagi kereteinkből megvalósítható, és végeredményben egészen látványos elképzeléssel. 2011 májusára született csak meg a döntés, miszerint megnyertük a pályázatot. A nyert 9 millió forint feletti összeg, ha szűkösen is, de elegendő lesz a kivitelezési munkák finanszírozására, az önkormányzatnak már csak a járulékos költségeket kellett kigazdálkodnia (tervezési díjak, műszaki ellenőr díjazása, a pályázat sikeres lebonyolításában segédkező tanácsadó díja, stb.).

3.) A kivitelezők keresése

Mikor végre már rendelkezésre állt minden információ, összesen négy helyről kértünk be árajánlatot a komplett ravatalozó felújítás munkái vonatkozásában. Mindkét bagi, ilyen volumenű építkezéssel foglalkozó vállalkozónktól: Hajdú László úrtól (Habag) és Boda János úrtól (ez utóbbi végül visszalépett). Szintén ajánlatot adott be egy jó nevű, gödöllői építőipari cég (Pilaszter 2001. Kft.), valamint Szekeres Rezső úr, Acsa polgármestere, aki például saját községükben már sikeresen felépítette a ravatalozójukat, úgyhogy nem mondható járatlannak e témában.

A Pénzügyi Bizottság külön ülésén bírálta el a beérkezett árajánlatokat, és a három jelentkező közül a Habag Kft. ajánlatát fogadta el, mint a legolcsóbbat mind közül. A Habag Kft. amúgy jól ismert már a falunkban, az iskola felújítás kapcsán végzett kitűnő munkájuk (és számtalan más egyéb) pompás referencia arra, hogy képesek ezt a felújítást is megfelelő szakmai színvonalon elvégezni. Innentől kezdve már csak egy jó műszaki ellenőrt kellett találnunk: szerencsénkre Romhányi Tamás úr, aki az iskola felújításnál is nagy segítségünkre volt, elvállalta ezen munka szakmai felügyeletét is. Ha lassan bár, de végre együtt volt minden, úgyhogy ?eldördülhetett a startpisztoly?.

4.) Az elképzelés

A Domober Mérnöki Iroda tervezte meg végül azt az utolsó verziót, mely a pályázat mellékleteként benyújtásra kerül. Ezen elképzelés szerint a ravatalozó épülete megmaradna, a vízelvezetési problémák megoldása után egy teljesen új tetőszerkezetet kapna (a mostani sátortető helyett egy kontyolt nyeregtetőt), teljesen új, a terep esését jobban követő, és a környezetbe sokkal jobban illeszkedő előtető épülne, a teljes külső-belső tatarozás mellett természetesen. A szavak helyett beszéljenek inkább a képek: az alábbiakban egy homlokzati rajz látható, valamint az elképzelés tervlapjai, pdf formátumban.

Alaprajz

Nyugati és Keleti homlokzati rajzok

Déli homlokzati rajz

Metszet

5.) A munkák ütemezése

Pénzügyi finanszírozási okok miatt a ravatalozó kivitelezési munkáit három szakaszra bontottuk. Ennek oka nem titok: mivel a megnyert pályázat utófinanszírozott, így a vállalkozó számláit előbb a falunak ki kell fizetnie, és csak a kifizetett számlák után nyújthat be fizetési igényt az MVH felé, aki a pénzt kb. 1-2 hónapra rá utalja csak át.

Az első szakaszban (idén télen) elkészül a ravatalozó körüli szivárgó árok; a második szakaszban (tavasszal) elkészül a ravatalozó alap-megerősítése, és a belső felújítási munkák (tetőépítés); míg a harmadik, utolsó szakaszban (ősszel) elkészülnek a külső munkák (előtető, térburkolat, stb.). Úgyhogy, ha minden jól megy, 2012 Mindenszentek ünnepére már a felújított ravatalozó teljes pompájában tündökölhet a bagi köztemetőben.

6.) ? és a munkák elkezdődtek

A mai nap reggelén a Habag Kft. munkásai elkezdték ásni a drain-rendszer árkát a ravatalozó épület körül. Ha az időjárás is kegyes lesz hozzájuk, akkor még a mai nap be is fejezik azt, és ezzel az első, de vízelvezetés szempontjából igen fontos szakasz idénre le is zárul.

Természetesen amint a ravatalozó épülettel kapcsolatos újabb híreink lesznek, azt itt, ebben a rovatban fogjuk (fogom) megosztani a Tisztelt lakossággal.

Benedek Miklós műszaki előadó

2011.12.15.

 

 


Napokon belül folytatódik a ravatalozó felújítása

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy napokon belül (terveink szerint április közepe-második dekádja tájékán) folytatódni fog a ravatalozó felújítása a 2. ütemben tervezett munkálatokkal. Ebben az ütemben az előzetes elképzelések szerint elkészül az épület alapmegerősítése, a tetőcseréje, és az előtető cseréje.

Az esetleges kényelmetlenségekért, kellemetlenségekért jó előre is elnézést kérünk!

Benedek Miklós

2012.04.11.

 


 

Ismét dolgoznak a ravatalozónkon

 

A HABAG Kft. hétfőn ismét nekiállt a ravatalozónak. Jelen pillanatban az alapmegerősítés (alábetonozás) munkálatai folynak. Ebben az ütemben a meglévő, megsüllyedt alapok alá, szakaszosan egy vasbeton ?többlet alapot? építenek, melyet összevasalnak a sarkokon a tervezett erősítő (és díszítő) funkciót ellátó pillérekkel. Mivel a holnapi nap még lesz egy temetés, az előtetőt valószínűleg pénteken kezdik el bontani.

Ebben az ütemben megújul az épület teljes tetőszerkezete (az előtetőt is beleértve természetesen), és a belseje, így szeptemberre a külső felújítás és a díszburkolat marad már csak.

Ismételten mindenkitől elnézést kérünk a kényelmetlenségekért, a kellemetlenségekért. Kérünk mindenkit, hogy akinek módja van rá, és sajnálatosan a felújítási munkák idejére esne egy rokona temetése, azt kérjük, hogy próbálja meg 16 óra utánra szervezni. Remélhetőleg csak pár hétig tart a felújítás, és utána ismét zavartalanul használható lesz a ravatalozó.

Köszönjük türelmüket és megértésüket!

Benedek Miklós műszaki előadó

2012.04.25.

 


 

 

Előtető bontás és erősítő pillérek

 

A HABAG Kft. gyors ütemben halad a felújítás. A mellékelt képeken látszik a régi előtető bontása, valamint a négy sarokban elkészült erősítő (és díszítő) szerepet betöltő vasbeton pillér, mely szervesen egybe lett vasalva az alábetonozással.

2012.05.02.

 


 

 

A ravatalozó tetőszerkezetének bontása

 

Alig múlt el a hétfői egész napos csendes eső (ami aranyat ért ugye a mondás szerint), neki is kezdtek a tetőszerkezet bontásának. A fenti homlokzati rajzokon látszik, hogy milyen lesz majd a vadonatúj ravatalozó tető, mely az előtetővel szervesen egybeépülve fog elkészülni. Ez utóbbi zsaluzott monolit vasbeton alaptestei is már ?kinőttek? a földből.

Ravatalozó Ravatalozó

 

2012.05.08.

 


 

 

Épül az új tetőszerkezet

 

Aki a mai nap kint járt a temetőben, az megszemlélhette az új tetőszerkezetet, mely kora délutánra szinte már teljesen kész volt. A holnapi nap folyamán fólia is kerül a tetőszerkezetre, azután az eső függvénye már csak, mikor kapja meg a cserépfedését.

Ravatalozó Ravatalozó

 

2012.05.09.

 


 

 

Már látszik, milyen lesz az új előtető

 

Az előtető faszerkezete már majdnem kész, ott jártunkkor épp a csendesítő elemeit építették be. Szintén elkészül hamarosan a tervekről lemaradt merevítő szerkezet is (a második képen lécekből összeütve látható a helye). A mai nap végére be kell fejezniük a fóliázást, mert újabb eső várható.

Ravatalozó Ravatalozó

2012.05.21.

 


 

Kész az előtető faszerkezete

 

Az előtető faszerkezete kész, immár mindenki kipróbálhatja, fog-e ázni alatta, alkalom adtán. Remélhetőleg lassan a cserép is felkerül a tetőre, és akkor nagyjából meg is lesz a beruházás II. üteme.

Ravatalozó Ravatalozó Ravatalozó

2012.06.04.

 


 

 

Készülnek az új padok

 

Varga István már a ravatalozó mellett álló négy pad új deszkáit csiszolja. Az elképzelések szerint a meglévő padok kb. fél-fél méterrel beljebb kerülnének, hogy teljes egészében az új tetőszerkezet alatt álljanak majd. A színük meg fog egyezni a ravatalozó faszerkezetének barnájával.

Ravatalozó

2012.06.05.

 


 

 

Új helyen a padok, végre elkezdték a cserepezést

Varga István temetőgondnok, és a közhasznú brigád áthelyezte a szépen felújított ravatalozó melletti padokat. Az áthelyezéssel voltak apró gondok: az egyik padnál egy rég elfelejtett, és nem nagyon használt ferdén futó csatornacső; a másiknál pedig a fa vastag gyökerei akadályozták azt, hogy pontosan azt elképzelt helyükre kerüljenek. Az új előtető ferde merevítő elemei így ici-picit útban vannak néhány helyen, ha valaki a pad legszélére kíván leülni (vigyázni kell a felállásnál, hogy az illető ne verje be a fejét).

A HABAG elkezdte végre a tetőfedést, a bádogozás már készül (vagy talán már kész is van, e sorok írásakor). Remélhetőleg az újabb esők érkezése előtt lecserepezik az épületet, mert az előző esőben tartott temetésnél a csak lefóliázott tető vápáinál bizony csúnyán ázott befele a ravatalozó.

 

2012.07.04.

 


 

 

Kész a ravatalozó cserepezése

 

A felújítás alatt álló ravatalozóra végre rákerült a cserép, így már nagyjából látszik, milyen is lesz, ha majd teljesen elkészül. Az eddig elvégzett munkákon kívül még egy külső tatarozást kap az épület (valamikor kora ősszel), a szedett-vedett kőburkolat helyett egy egységes, új díszburkolat került betervezésre, valamint néhány nyílászáró is kicserélésre kerül. Remélhetőleg már a mostani állapotban is mindenki megelégedésére szolgál, és az elkészült ?mű? a kivitelező HABAG szakembereinek hozzáértését dicsérik.

Ravatalozó Ravatalozó Ravatalozó

2012.08.15.

 


Új "Feltámadunk" felirat a temető kapuján

Felkerült a temető kapujára a Kapu művész-házaspár ajándéka, a vadonatúj, ízléses, "Feltámadunk" feliratú tábla. A régi tábla sajnos az idő martalékává vált, elrozsdásodott, megcsavarodott, és az eltelt idők alatti sok-sok javítás is rajta hagyta a nyomát.

Köszönjük a Kapu művész-házaspárnak ezt az újabb alkotásukat, mellyel községünket szépítik!

feltámadunk


2012.08.23.

 


 

 

Elkészült a ravatalozó felújítása

 

A HABAG munkatársainak hozzáértését dicséri a végre elkészült ravatalozónk.

Voltak, akik idő közben megkérdezték, hogy minek épül ide ez az istálló :); volt, aki a padok fedetlenségét kifogásolták; és volt, aki nem értette, minek a ravatalozó oldalába azok a nagy betontömbök. Remélhetőleg mindenki, aki megszemléli az elkészült állapotot, elégedetten konstatálja, hogy a félelmeik alaptalanok voltak: tetszetős, szép, ízléses lett a végeredmény.

Egy Képviselőtestületi-ülésen vetődött fel annak az ötlete, hogy egyúttal a nyílászárókat is ki kellene cseréltetni, ami a pályázatba valami miatt nem került be. A főbejáratot meg kellene nagyobbítani 20-20 cm-rel mindkét oldalán (ez persze egy új áthidaló beépítésével is járna), és a főhomlokzat 3 ajtaját, valamint körbe, a négy kis ablakot is cserélni kellene. Sajnos ez nagyon úgy néz ki, hogy már csak a közeljövőben fog megvalósulni, mert egyrészt túl későn jött az ötlet (a kivitelezés már majdnem kész volt); másrészt még mind a mai napig nem érkezett be minden árajánlat, amit a különböző kivitelezőktől kértem be; harmadrészt pedig azért ez is egy viszonylag jelentős összeggel terhelné meg a község kasszáját.

Most pedig következzen pár fotó az elkészült, megújult ravatalozónkról:

A ravatalozó főhomlokzata, a vadonatúj, fa szerkezetű előtetővel, az alap-megerősítésként is funkcionáló, kőburkolatú sarokpillérekkel, és az új formájú tetőszerkezettel:

Ravatalozó

Oldalsó, egykori ablak helyén kialakított akadálymentes bejárati ajtó és rámpa:

Ravatalozó

A hátsó homlokzat, sírokkal, és az épület tetején lévő kereszttel:

Ravatalozó

A főbejárat előtere kőburkolattal (ezeket az ajtókat kellene majd kicserélni egyszer):

Ravatalozó

Az új előtető belső nézete, a bonyolult faszerkezettel, plexi bevilágítóval, beljebb tett padokkal, és szintén kővel burkolt pilléralapokkal:

Ravatalozó

És végül: kitekintés az előtető oldalán, rálátással az egyik megőrzött fára:

Ravatalozó

2012.09.17.


 

Angol wc a ravatalozóban

Sok panasz érkezett már a temetéseken résztvevőktől, hogy a temető területén nem található kulturált mellékhelyiség. Mivel a képviselő-testület is rábólintott, a SE-TA Plusz '12 Kft. szakemberei segítségével végre elkészült a ravatalozó oldalhelyiségében egy kézmosóval is ellátott angol wc helyiség.

A mellékhelyiséget a temetések alkalmából a temetőgondnok fogja kinyitni.
Mivel a helyiség fűtetlen, így télen sajnos nem lehet majd használni.

2017.03.07.
Benedek Miklós
műszaki ea.


Elkészült a temetői út meghosszabbítása

A vasútfelújítás során felszedésre kerültek a párhuzamos utca eddigi burkolatát képező használt vasbeton útátjáró elemek, aminek egy részéből el tudtuk készíteni a sokak által már régóta kért, temetői belső út meghosszabbítását, a sírok végéig. A munka elvégzésért köszönet Rákóczi Péter bagi vállalkozónak, a temetőgondnokunknak, és a közhasznú munkásainknak!



2020.04.15.

Benedek Miklós
műszaki ea.

 

Bag Wiki

Ország  Magyarország
Régió Közép-Magyarország
Megye Pest
Járás Aszódi
Jogállás nagyközség
Polgármester Palya Zoltán (független)
Irányítószám 2191
Körzethívószám 28

 

Véletlen kép a galériából

templomi_kpek_27_20151015_1043032686.jpg
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek. A sütik használatát bármikor letilthatja! Bővebb információkat erről Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat.
Bővebb információ Ok Letiltom