Helyünk a nagyvilágban

 

Veszélyben a bagi Nepomuki Szent János szobor!

Mivel minden nap arra járok, nekem is feltűnt, hogy nagyközségünk egyik ékével, a Nepomuki Szent János szoborral valami nincs egészen rendben. A szobor határozottan dől hátrafele, és közelebbről megnézve, repedéseket is felfedeztem a felületén. Mivel nem vagyok szobor ügyekben járatos szakember, megkértem kedves szomszédomat, Balázs Bálintot (aki ügyes kezű kőszobrász-restaurátor), hogy vegye már szemügyre ő is, hátha hozzáértő szeme több mindent észrevesz, mint egy laikusé.

Így is történt, és az előzetes szemrevételezés sajnos igazolta a félelmemet: a Szent János szobor állapota rendkívül leromlott az utóbbi években. Megkértem rá, és ő elvállalta (köszönet érte neki, valamint a segítő kezet nyújtó csinos barátnőjének), hogy egy komplett kőszobrász-restaurátori előzetes javaslatot készít, amit majd a képviselő-testület, illetve a közvélemény elé lehet terjeszteni. Lemértek hát mindent, fotókat készítették, felvették a kapcsolatot az Országos Műemlékvédelmi Hivatallal, és így született meg az alább következő javaslat.

Azt, hogy másoknak is feltűnt a szobor rossz állapota bizonyítja az a levél, amit egy aggódó bagi lakostól kapott a hivatal, a javaslat készítésének ideje alatt.


A bagi Nepomuki Szent János szobor Restaurálási javaslata

Készítette: Balázs Bálint kőszobrász- restaurátor
Tamáska János kőszobrász- restaurátor
Budapest, 2011.11.22.

 

1.) Nepomuki Szent Jánosról

Nepomuki Szent János: a folyók, hidak, hajósok, vízimolnárok, halászok védőszentje. Nepomuki, vagy népiesen ?neszepuszi? János a vízen járók patrónusa. A hajósok, halászok, vízimolnárok ezen a napon tűzijátékos felvonulást tartanak. A gyónási titok mártírjaként tartják számon.

1340-ben született Csehországban, Pomuk vagy Nepomuk nevű mezővároskában. Pap lett, majd a prágai udvarban kanonok, IV. Vencel király feleségének gyóntatója. A legenda szerint egy ízben a király rá akarta venni felesége gyónási titkának elárulására, mivel azonban semmi módon nem ért célt, a Moldvába ölette (1383).

A prágai Szent-Vid-templomban temették el, ahol főleg kultusza kezdetével párhuzamosan a XVI-XVII. századtól kezdtek sírjánál rendkívüli eseményeket észlelni (pl. 1618-ban a protestánsok elfoglalták a templom felét, és el akarták távolítani a holttestet is, a sírásók azonban a legenda szerint egymás után szörnyethaltak). A jezsuita ellenreformációs misszionáriusok erre és ehhez hasonló eseményekre hivatkozva ügyük pártfogójának kezdték tekinteni, és szentté avatását kérték, mely 1729-ben meg is történt. Döntő bizonyítékként azt hozták fel, hogy tetemének feltárásakor épen került elő a nyelve, és az elevenpíros színűre változott, amelyet gyakran ábrázolnak, és azóta ereklyeként is tisztelnek.

A XVIII. században a barokk korban szentté avatottak közül a legtöbb új templomot az ő tiszteletére szentelték. Igen rövid idő alatt népszerűvé vált. Szobrai az egész ország területén elterjedtek, különösen vízparton, hidakon. Papi ruhában, vállán hermelinpalásttal, fején birétummal, karján feszülettel ábrázolják. Ünnepének (május 16.) előestéjén a múlt században Pest-Budán, Ercsiben, Dunaharasztin, Baján ?Jánoska-eresztés?-t rendeztek, minek keretében gyertyákkal megvilágított kis csónakokat eresztettek le a helyi folyón sötétedéskor, Mohácson kisebb-nagyobb vízi körmeneteket rendeztek, amelyekhez majálishoz hasonló mulatság is csatlakozott. A Bánság védőszentjeként is tisztelték.

Irodalom:

Dankó Imre: A bajai Jánoska-eresztés (Ethn., 1958);
Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium. A Mária-ünnepek és jelesebb napok a hazai és közép-európai hagyományvilágból (I?II., Bp., 1977);
Juhász, Koloman: Der heilige Johannes Nepomuk als Schutzpatron des Banates (Österreichische Zeitschrift für Volkskunde 1964).

 

2.) A szobor története

A Dózsa György úti ?Turbina? volt malom mellett található, Az autópályát átívelő híd nyugati felhajtója mellett áll.

Nepomuki Szent János tiszteletére állították a régi patak partjára eleink, (előfordulhat, hogy azonos egy 1760-ban állított Nepomuki Szent János szoborral, ami egy fa oszlopon állt eredetileg.)

A műemléki nyilvántartás XVIII. századi barokk alkotásként tartja számon. Tulajdonosa 1994. szeptember 19-ig az állam volt, onnantól pedig Bag Nagyközség. A szobor 1958 óta áll védettség alatt.

A műemléki védettség kategóriája: MJ

Hrsz.: 1751

Műemléki törzsszám: 6907

 

3.) Műleírás

A szoborhoz négyzetes alépítmény tartozik, Ez az alépítmény jelenleg egy oszloptörzsből, és egy lábazati részből áll. Valószínű, hogy az eredeti tagolás fejezet, oszloptörzs és lábazat volt, de a jelenlegi cementes besimítás ezt a tagolást meglehetősen megváltoztatta.

Valószínűleg az eredeti posztamensen áll még a szobor, de az előbb említett cementes simítás miatt ez csak kutatás alapján tisztázható. Főleg a fejezet kialakítása kérdéses, mivel az abszolút nem illeszkedik a műtárgy korához és kialakításához. Szintén egy kutatás hivatott a fejezet kialakítás módját tisztázni. Anyagát illetően lehetett tégla, vagy Kő.

A négyzetes alépítmény körül három oldalon 75 cm magas és 20 cm széles félfal áll (alapterülete 202×209 cm).

A szobor anyaga feltételezhetően homokkő, vagy durva mészkő. Az alak feje levált a törzsről. A szemrevételezés alapján ezután vas csappal rögzítették, ami hozzájárult a fej, valamint a törzs felső részének további károsodásához (több repedés látható a kövön). Az alak néhány testrésze kissé aránytalan (főleg a kéz kialakítása).

Az egész műtárgy a mellette elhaladó úttesttől mintegy 70 cm-rel alacsonyabban helyezkedik el és egy vékony lépcső vezet le ahhoz. Nagy valószínűséggel ez a szintbeli eltérés az autópálya híd építésénél keletkezett.

 

4.) Méretek

A műtárgy valószínűleg 4 elemből áll. Teljes magassága 310 cm.

Szobor magassága: 96 cm

Fejezet magassága: 28 cm (52×53)

Oszloptörzs magassága: 138 cm (39×37)

Lábazat magassága: 50 cm (66×61)

 

5.) A Restaurálás megkezdésének hivatalos eljárása

A bagi Nepomuki Szent János szobor Műemlék besorolás alatt áll, így a restaurálás megkezdése előtt kutatási engedélyt kell kérni a Kulturális Örökségvédelmi Hatóságtól, melyhez mellékelni kell egy Restaurátori kutatási tervet, valamint a műtárgy tulajdonosának beleegyező/felkérő nyilatkozatát a restaurálásra (célszerű az önkormányzatnak kérvényezni az engedélyezést, mivel ez esetükben díjmentes).

A Kulturális Örökségvédelmi Hatóság (továbbiakban KÖH) ez alapján adja ki a kutatási engedélyt. (A kutatás főként a műtárgyról vett minták vizsgálatát, valamint ún. kutatóablakok létesítését jelenti.)

A kutatás alapján nyert információk alapján készülhet el a restaurátori tervdokumentáció, amit szintén a KÖH engedélyezése után lehet végrehajtani a műtárgyon. Általában a restaurálás különböző szakaszaiban szükséges ún. szakmai zsűrik létrehozása, ahol az érintett felek (KÖH, tulajdonos, restaurátor, egyéb kivitelezők) betekintést kapnak az addig elkészült munkafolyamatokba, valamint az esetlegesen felmerülő kérdéseket is megvitathatják.

A munka befejeztével mindenképpen szükség van egy végzsűrire is. Szintén a munka befejeztével a restaurátornak kell készíteni egy restaurálási dokumentációt az érintettek számára, ami tartalmaz minden adatot és műveletet a restaurálásról.

 

6.) Szemrevételezés, restaurátori tervezet

6.1. A kőagyag eredete

Szemrevételezés alapján mészkő, illetve homokkő szolgálhat a szobor anyagául. A kő eredetére és tulajdonságaira a későbbi vizsgálatok derítenek majd fényt. A vizsgálatok feltehetően feltárják majd a kő származási helyét is, valamint a vizsgálatok alapján dől majd el, hogy a restaurálás munkafolyamatai során milyen anyagokat lehet használni.

6.2. Bontás, szállítás

Sajnos mindenképp szükség van az egész műtárgy szétbontására, mivel az erősen hátrafele dől, valamint nagy valószínűséggel alapja nem megfelelő szigeteléssel rendelkezik. Megfontolandó továbbá, hogy mennyire károsítja a műtárgyat a jelentős szintbeli eltérés az útfelület és a műtárgy között (szinte egy medencében áll, ahol könnyebben okoz károkat benne a csapadékvíz). Ezek a körülmények mind a szobor bontását, és kb. 70-80 cm-rel magasabban jelenlegi helyénél új alapozás elkészítését, indokolják. Az egész építmény így az út szintjével egy magságba kerülne, Valószínű, hogy eredetileg is így volt elhelyezve, azonban közben az út az új híd miatt meg lett emelve, Ezáltal a szobor lejtős területre került, valamint rögtön mögötte helyet kapott egy vízelvezető árok is, így annak alapja folyamatosan ázik, süllyed. A bontást indokolja továbbá az is, hogy az egész műtárgy annyira károsodott, hogy annak restaurálását célszerű műtermi körülmények között elvégezni.

6.3. Tisztítás

A tisztítás főként az Nepomuki Szent János alakot érinti, gyökérkefét és körömkefét használva a tisztításhoz megfelelően ügyelve a felület épségének megóvására. A szobron elszórtan található cementes kiegészítések eltávolítása esztétikai és fizikai okok miatt is indokolt lesz, ugyanis a cementes kötésű anyag a természetes kövektől eltérő dilatációja (hőtágulása), valamint csekély vízfelvétele miatt jelentős mértékben károsítja a követ.

6.4. Pigment vizsgálat

A színezékek típus, illetve kormeghatározása főként fénymikroszkóp segítségével zajlik. A festékrétegekből műgyantába foglalt mintatesteket készítünk, s a vizsgálatok alapján már meg lehet tervezni egy színrekonstrukciót.

6.5. A Nepomuki Szent János alak szemrevételezése

A Nepomuki Szent János szobor nyakában feltehetőleg vascsapolás található, ami mivel a csapadékvíz folyamatosan éri rozsdásodásának indulhatott és az amiatti térfogat növekedés (akár nyolcszorosára is nőhet) miatt repedhet tovább a szobor feje és mellkasa. Repedések láthatóak továbbá az alak jobb karján is, és több helyen kisebb letörések is megfigyelhetőek. Sajnos részben az erős (és nem megfelelő) festés, és a szobron az idő során felhalmozódott mohásódás miatt (szoborban tartja vizet) a szobor felszíne helyenként meggyengült, valamint igen erősen lekopott.

 

7.) A Nepomuki Szent János szobron tervezett munkálatok

A szobor nyakába épített vascsapot, a cementes kikenéseket el kell távolítani zavaró esztétikai és fizikai tulajdonságaik miatt.

Új korrózióálló csapot kell elhelyezni a nyakban (vörösréz vagy koracél), valamint az elindult repedéseket össze kell csapolni.

A nem megóvandó festékrétegek és biológiai károsítók eltávolítása.

Hiányzó formák kiegészítése restaurátor habarcs használatával (valószínűleg színre kevert Remmers Restaurirermörtel SK + töltőanyag).

Ahol szükséges a felület szilárdítása.

Színezés, mely védő réteget ad, de engedi lélegezni követ.

Glória készítése amennyiben a kutatások során kiderülne, hogy eredetileg is volt.

 

8.) Oszloptest és oszloplábazat

A legfontosabb, hogy a kutatások során kiderüljön, hogy a felületen látható cementes anyag alatt milyen formai megjelenés és alapanyag található. Két lehetőség képzelhető el:

- kő alapanyagú profilozott kialakítású elemekből áll az oszlop, amennyiben a cementes réteg alatt kő elemek vannak, azok szintén erősen károsodottak lehetnek

- részben vagy egészben téglából falazott posztamensen áll a szobor

Az eredeti megjelenést, feltérképező kutatást segítheti a műtárgyról régebben készült fotók előkerülése. A jelenlegi kialakítás a szobor számára esztétikailag méltatlan és fizikailag sem megfelelő.

 

9.) Téglakerítés

Amennyiben megvalósul a műtárgy alapozásának megemelése, nem javasolt az azt körülvevő téglakerítés visszaépítése, mivel nagy valószínűséggel eredetileg nem tartozott a szoborhoz.

 

10.) Esetleges rekonstrukció

Elképzelhető, hogy a kutatás alapján nem javasolt a műtárgy, vagy annak bizonyos részeinek restaurálása (amennyiben visszafordíthatatlan folyamatokra derül fény). Ebben az esetben az érintett részről rekonstrukció készítése javasolt, az eredeti részt, pedig tisztítás és konzerválás után védett helyen bemutatva lehet megóvni.

Természetesen amennyiben semmi sem indokolja a rekonstrukció készítését az eredeti műtárgy és annak részeinek restaurálása a cél.

Elképzelhető az is, hogy ez az oszlop már nem az eredeti, ez esetben az archív fotók segítségével rekonstrukciót lehet készíteni.

Minden esetben a KÖH hivatott eldönteni, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján mi a szakszerű eljárás.

 

11.) Lépcsősor

Megfontolandó egy a szobor arányait javító, valamint funkcióját és megóvását elősegítő lépcsősor elkészítése, valamint esetleg egy, a művet körülvevő kerítés elkészítése is.

A szobor felállításánál védekezni kell a felszálló talajvíz ellen. Ezt ólomlemezzel és bitumenlappal lehet a megfelelően biztosítani.

 

12.) A szobor megóvása a restaurálás megkezdése előtt-fontos!

Amennyiben a restaurálás, illetve a szobor elbontása nem következik be rövid időn belül (engedély köteles!), a szobor köré erősen indokolt fólia sátor készítése (a fólia nem érhet a szobor felületéhez, és a szelőztetést biztosítani kell a sátor alján, mert a lecsapódott pára további károsodást okoz). Ez azért fontos, mert a szobor jelenleg sajnos már olyan mértékben károsodott, hogy egy tél is jelentős pusztítást végezhet rajta.

A műtárgy restaurálásának várható költsége 1-1.5 millió forint. Sajnos a költségek pontosabb meghatározása csak a kutatások lezajlása után és azok által meghatározott és az érintettek által megkonzultált konkrét restaurálási terv alapján lehetséges. A restaurátori munkán kívül felmerülő költségek az esetleges daruzás, a régi alap esetleges bontása, az új helyszín kialakítása (alapozás, földmunka).

Balázs Bálint kőszobrász-restaurátor honlapja: http://szobraszrestaurator.freewb.hu/

 

- Minden jog fenntartva -


A megoldás felé?

Ahogy az az időközben lezajlott Pénzügyi Bizottsági Ülésen is nyilvánvalóvá vált, a falunak jelenleg nincs másfél, de még egy millió forintja sem a szobor teljes felújítására. Azonban azt mindenképp szeretnénk elkerülni, hogy a szobor teljesen elpusztuljon a talpazatán álldogálva, ezért - amennyiben a hatóságoktól megkapjuk rá az engedélyt - megóvás és vizsgálat céljára leemeljük Szent Jánost (remélhetőleg) ideiglenesen oszlopáról, és gondoskodunk annak megfelelő elhelyezéséről. Ez utóbbit praktikusan a parókián lehetne megoldani, amennyiben az atya is beleegyezik. Ezek után már csak az ország, és nagyközségünk anyagi helyzetétől függ, hogy mikor lehet azt régi pompájában visszaállítani.

Idő közben, hála Balázs Guszti bácsinak, a Helytörténeti Baráti Társaság elnökének, előkerült egy olyan régi fénykép (lásd alább), amin jól látható a szobor eredeti - véleményem szerint sokkalta szebb - talapzata, mely három részre tagozódott: lábazat, kazettás oszlop, és oszlopfej. Úgyhogy ha egyszer a szobrot helyreállítjuk, a régi oszlopformát is megpróbáljuk majd visszaállítani.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy akinek a birtokában van olyan régi fénykép, amin a szobor, a szobor egyes részei, vagy annak közvetlen környezete látszik, azt juttassa el legyen szíves hozzám (a képet beszkennelem, és visszaadom azonnal). Kérünk továbbá mindenkit, hogy akinek ötlete van, miként menthetnénk meg gyorsabban nagyközségünk egyik ékét, az is vegye fel velünk a kapcsolatot.

Minden segítő szándékot előre is nagyon köszönünk!

Benedek Miklós
műszaki előadó

2011.11.28.


Az elképzelés

Balázs Bálint menyasszonya, Ungvári Csilla belsőépítész, az időközben fellelt fenti fotó alapján (melyet amúgy szintén ő varázsolt a szinte már felismerhetetlen képből élvezhetővé) elkészített egy előzetes látványtervet arról, hogy milyen is lehetne a megszépült Nepomuki Szent János szobor. Természetesen ezt még - ha sor kerül majd a felújításra - az Országos Műemlékvédelmi Hivatallal engedélyeztetni kell, de legalább némi utat mutat, miért, milyen célért érdemes küzdeni a szobor helyreállítása érdekében.

 

2011.11.29.


A szobor sorsa ettől kezdve a KÖH kezében van?

A mai nap a Pest Megyei Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnak címezve postára adtam azt a komplett dokumentációt, amit Balázs Bálint kőszobrász és Tamáska János kőszobrász-restaurátor állított össze a szoborral kapcsolatban. Innentől kezdve a szobor sorsa a KÖH kezében van, ők fognak határozni, hogy pontosan milyen további lépéseket lehet, és kell tenni vele kapcsolatban. Mivel köztudott, hogy a kormányhivatalok - főleg így az ünnepek közeledte tájékán - nem a kapkodásukról híresek, ezért attól félünk, hogy érdemi döntés csak jövőre születhet ez ügyben, így a szobor leghamarább csak tavasz elején távolítható majd el ideiglenesen. Csak kibírja addig szegény a tél viszontagságait?

Mindenesetre nagyon köszönöm Ungvári Csilla, Balázs Bálint és Tamáska János tartalmas, értékes és bőséges segítségét, amit a Nepomuki Szent János szobor restaurálásának előkészítésével kapcsolatban falunkért tettek!

Köszönjük!

2011.12.12.


 

Megszületett a KÖVI határozata a Nepomuki szobor restaurálása ügyében

A mai napon kézhez kaptam a Pest Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája határozatát a Dózsa György úti Nepomuki Szent János szoborral kapcsolatban.

A határozat engedélyezte a szobor ideiglenes eltávolítását, annak kutatását, és restaurálását. Most már csak a határozat jogerőre emelkedését kell megvárnunk, hogy a tényleges munkákat el tudjuk kezdeni.

Idő közben felmerült annak az ötlete, hogy a szobrot ne az eredeti helyére állítsuk vissza, hiszen ott egy kissé ?el van dugva?, hanem keressünk neki más, méltóbb helyet, például a kultúrházunk előtti parkban. Ehhez azonban a hatóságok csak akkor járulnak hozzá (ha hozzájárulnak egyáltalán), ha be tudjuk bizonyítani, hogy a Nepomuki szobor már eredetileg sem ott állt, ahol ma. (Volt olyan vélekedés, hogy ezt a szobrot eredetileg a templomkertben állították fel, és csak később került a mai helyére.)


Épp ezért ismételten kérem a Tisztelt lakosokat, hogy akinek bármilyen képi, vagy írásos anyag van a bagi Nepomuki Szent János szoborról, akár olyan, ami a restaurálásban segíthet, akár olyan, ami azt bizonyítja, hogy nem a mostani helyén állt annak idején (vagy épp ellenkezőleg: azt, hogy már régen is ott magasodott), kérem, hogy valamilyen módon juttassa el hozzám.

Köszönöm!

2012.01.30.


Szegény Nepomuki Szent János végül lekerült talapzatáról?

Egy nagyon kedves bagi lakostól kaptuk az alábbi képet, amelyről sok új részlet derült ki a szobor eredeti környezetéről, részleteiről. Jól látszik például, hogy a szoborhoz legalább három lépcső vezetett fel, így emelve ki az egészet környezetéből.

Nepomuki Szent János szobor

Ellenben a mostani állapottal, amikor az útépítés miatt egy lesüllyesztett, teljesen jellegtelen, épp hogy észrevehető helyen állt. Ezen állapotában a szobrot egy lefelé vezető lépcsősoron lemenve lehetett elérni, így magából Szent Jánosból alig lógott ki valami az útpályája fölé. Méltatlan helye volt Bag egyik nevezetességének.

Nepomuki Szent János szobor

A szobor rossz állapota már régóta indokolta volna, hogy felújításra, restaurálásra kerüljön. Az engedélyeket is beszereztük hozzá, igaz nem túl könnyen és nem valami gyorsan. Azonban múlt hét szombaton (2012.04.28-án) eljött végre a pillanat, amikor Szent János idő tépázta szobra végre leszállhatott talapzatáról a megújulás reményében.

Ahogy már korábbi cikkemben is (Veszélyben a bagi Nepomuki Szent János szobor!) Balázs Bálint kőfaragó-restaurátor az előzetes tanulmányban is kifejtette, és ahogy azt a helyszínen immár közelről magunk is tapasztaltuk, a szobor mára siralmas állapotba került.

Nepomuki Szent János szobor

A festékréteg mállott, a szobor feje (nyaka) a mellkasának egy jó részével egyszerűen lerepedt úgy, hogy csak a fémcsap tartotta, és a kőanyagot is már kikezdte az idő vasfoga. A régi talapzatot (ami az első képen is látszik) egy 3-4 cm vastag, rabicolt műkő védőréteggel látták el valamikor a régmúltban, ami egyrészt - szerintem - nagyon elcsúfította az eredetileg tagolt talapzatot, másrészt, mint ahogy az a feltárás során kiderült, rendkívül mód károsította az alatta lévő kőszerkezetek anyagi struktúráját.

Nepomuki Szent János szobor

Ahogy az a fenti képen is jól látható, a szobor fejét egy mára már teljesen elkorrodált acél csappal rögzítették a testhez, ráadásul olyan dilettáns módon, hogy az acél csapot egy faékkel szorították be. Ez utóbbi persze a nedvesség hatására megduzzadt, és ez vezetett végül az egész mellkasi rész lerepedéséhez is. Mivel a talapzat is elkezdett süllyedni (hátrafele dőlni), már a korábbi felújítás során is (amikor a rettentő műkő réteg rákerült az eredeti kőre) úgy tették vissza a szobrot a talapzatára, hogy valamennyire próbálták korrigálni ezt a dőlést. Természetesen az itteni kiékelés, és felhelyezés sem tett jót a műtárgynak.

Nepomuki Szent János szobor

 

A szép verőfényes szombati napon kiballagtunk hát Bálint barátommal a szoborhoz, és ő neki is állt a nehéz, ugyanakkor nagy figyelmet követelő munkálatoknak. Első ütemben a cél a régi fejezet feltárása volt: így a vastag műkő réteget apró darabokban kellett lehámozni a szoborról.

Nepomuki Szent János szobor

Ahogy egyre nagyobb részen tárult fel az eredeti kőszerkezet, úgy jöttünk rá, hogy az milyen rossz állapotban van. Maga a fejtag még viszonylag ?épségben? megúszta, néhány kisebb hiányosságot, töredezettséget leszámítva, de az alatta lévő, vöröses színű kőből készült oszlopot már sokkal rosszabb állapotban leltük: mállott, kipergő, tönkrement kőszerkezetet tárt fel a restaurátor vésője.

Nepomuki Szent János szobor

Nagyobb akadályba ütközött a talp feltárása, mert az első képen is látható kőtömböt az egyik korábbi felújítás során egy vasbeton ?csizmával? vették körül, amire még ráadásul műkő is került. Az idő rövidsége miatt itt Bálint nem is folytatta a feltárást.

Nepomuki Szent János szobor

A szobor elszállításához a Vízművek nyújtott nekünk segítő kezet, és biztosított részünkre (szombaton!) darus teherautót, egy profi sofőrrel. Ez úton ragadom meg az alkalmat, és szeretném megköszönni értékes segítségüket, ami nélkül a szobor mind a mai napig is a talapzatán romlana tovább! Az alábbi képen jól látszanak a feldaruzás fázisai.

Nepomuki Szent János szobor Nepomuki Szent János szobor

 

A szobrot a parókiára szállítottuk, és ott biztonságba helyeztük. Hamarosan a talapzat, és a körítő téglafal is elbontásra fog kerülni. Immár csak a pénzt kellene összegyűjteni (kb. másfél millió forintot), hogy a szobor ismét régi fényében, felújítva ékesíthesse falunkat?

 

Következzen legalul az a felhívás, amit több helyre is kitettünk faluszerte. Hátha?

Mentsük meg a Nepomuki  Szent János szobrot!

Sajnos a bagi Nepomuki Szent János szobor állapota indokolta a helyéről való bontását. A Műemlékvédelmi Hivatal engedélyével a szobrot zárt helyre szállítottuk, ahol védve van a további károsodástól.

Megmentésért és visszaállításáért a szobor sorsát szívén viselő emberek támogatását, adományát várja az önkormányzat.

 

Nepomuki Szent János szobor

 

2012.05.02.

 


A Nepomuki szobor megmentésére külön bankszámlát nyitott az önkormányzat:

Sajóvölgye Takarékszövetkezet
55400194-11053930-00000000

A számlán összegyűlt pénzösszeg nagyságáról rendszeresen tájékoztatni fogjuk a Tisztelt lakosságot.

Adományaikat előre is nagyon köszönjük!

2012.05.07.
Benedek Miklós

2012.08.16-ig a számlára beérkezett pénzösszeg: 7.000.- Ft


 

Nepomuki Szent János szobor helyreállítása

A Nepomuki Szent János szobor helyreállítására eddig (2015.12.09.) összesen 485.000.- Ft gyűlt össze az erre a célra elkülönített bankszámlán. Köszönjük az adományokat és várjuk a további felajánlásokat!

Bag Nagyközség Önkormányzata


 

Lassan nekikezdünk...

Elkészült a bagi Nepomuki Szent János szobor restaurátori terve, amire a műemlékvédelem is rábólintott.

Restaurátori Tervezet
Rekonstrukciós terv

A fenti terveken jól látszik, hogy az eddig méltatlanul eldugott, az M3 autópálya fölé megépített híd miatt jelenleg egy "gödörben" lévő szobor helyett egy kicsit elfordított helyzetű, síkba felemelt, megfelelő környezetben elhelyezett építményt szeretnénk.

Ősszel szeretnénk elkezdeni az előkészítő munkákat (tereprendezés, alapozás, stb.), és ha a szakmai zsűri sem gördít akadályokat, akkor remélhetőleg még idén felkerül a restaurált szobor is a vadonatúj talapzatára.

Előre is köszönjük minden közreműködő segítségét!

2018.08.23.

Benedek Miklós
műszaki ea.


Elbontottuk a szobor maradványait

Szeptember 8-án a felújítást vállaló szoborrestaurátor, falunk szülöttje, Balázs Bálint irányításával elbontásra került a Nepomuki szobor megmaradt oszlopa, alapozása, és a környező, már kissé romos építmények (dísztégla fal, műkő szegélyek, lépcső). A bontásban nagy segítséget nyújtottak a DAKÖV Bagi Vízmű szakemberei és munkagépei, amiért ismételten hatalmas köszönet illeti őket!Elképzeléseink szerint idén megépítjük az új szobor alapját képező, a járdával színelő "dombot", jövő év kora tavaszával pedig folytatódhat a szobor új életre keltése az alapozással, és remélhetőleg május elejére már a teljesen megújult Szent János fog letekinteni az arra járókra.

2018.09.13.


Elkészült végre a "domb" is

Elkészült a Nepomuki szobor megemelt alapzatát képező földmű. Most hagyjuk egy kicsit ülepedni, majd a tavasz első napsugaraival megkezdjük a szobor alapozási munkáit, és remélhetőleg a szent ünnepnapjára már maga a felújított szobor is állni fog.

Benedek Miklós
műszaki ea.

2018.11.06.


Teljes gőzzel készül a szobor talapzata az átadó ünnepségre. Az alapozási és kőműves munkák a Se-Ta Plusz '12 Kft. (Seprős Tamás) szakértelmét dicsérik.


 

Ünnepélyesen átadtuk

A hivatalos emléknapja (május 16-a) hétvégéjén, 2019.05.19-én, vasárnap, ünnepélyes keretek között átadtuk a folyók, hidak, hajósok, vízimolnárok, halászok védőszentje, illetve a gyónási titok mártírjaként számon tartott Nepomuki Szent János felújított szobrát.

Jamrik László polgármester úr köszönetet mondott mindenkinek, aki akár anyagilag, akár a munkájával hozzájárult ahhoz, hogy Bag Nagyközség egyetlen műemlék szobra végre méltó módon, a régi, szinte alig látható gödörben lévő helyéről kiemelve, teljesen felújítva pompázhasson. Külön kiemelte falunk szülöttének, Balázs Bálint kőszobrász-restaurátornak a munkáját, aki nélkül nem valósulhatott volna meg mindez. Vécsey László országgyűlési képviselőnk beszéde után Karácsondi Mihály plébános urunk megszentelte a leleplezett szobrot, melyet közösen meg is koszorúztak a jelenlévők.

Bag Wiki

Ország  Magyarország
Régió Közép-Magyarország
Megye Pest
Járás Aszódi
Jogállás nagyközség
Polgármester Palya Zoltán (független)
Irányítószám 2191
Körzethívószám 28

 

Véletlen kép a galériából

falukaracsony_2012_34_20121221_1851145087.jpg
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek. A sütik használatát bármikor letilthatja! Bővebb információkat erről Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat.
Bővebb információ Ok Letiltom