Helyünk a nagyvilágban

Reményeink szerint pár éven belül megújul a vasútvonal

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRt. megbízásából, az UVATERV ZRt. készíti a Budapest - Rákos - Hatvan vasúti fővonali vonalszakasz, valamint az Aszód - Galgamácsa kitekintő irányú vonalszakasz korszerűsítési munkáinak terveit.

Az Európát behálózó vasúti fővonalak korszerűsítése, 160 km/óra sebességűvé alakítása Európai Uniós irányelv, támogatott project. Mivel ebbe a hálózatba a Bagon keresztülhaladó Budapest - Hatvan fővonalszakasz is beletartozik, nagyközségünket is érinti a tervezett korszerűsítés.

Ebben a hír-blokkban megpróbálom majd az éppen aktuális információkat megosztani a lakossággal. Jelenleg még csak a szóbeli egyeztetésen elhangzottakat tudom átadni, és a tervezett (típus) állomásépület néhány látványos 3D-s képével szolgálhatok, de a tervezők heteken belül ígérték, hogy a papír formában átadott előzetes engedélyezési tervlapokat, állomási helyszínrajzokat, véglegesített formában, digitálisan is elküldik részemre, így akkor mód lesz rá, hogy ezek is felkerülhessenek a honlapra.

A tervezett 160 km/óra sebesség természetesen nem lesz mindenhol tartható a Budapest - Hatvan fővonalszakaszon, jó pár helyen igen sokba kerülne a pálya átépítése, természetvédelmi-, sűrű beépítettségi-, vagy egyéb okok miatt, így ennek a szakasznak lesznek 120, illetve 100 km/óra sebességre korlátozó szakaszai is. Ami viszont tény: Máriabesnyőtől Hatvanig a gyorsvonatok tartani fogják a 160 km/órás sebességet, és a személyvonatok is 120 km/óra tempóban fognak robogni. A Budapest - Bag viszonylatban a menetidő gyorsvonat esetén (természetesen Aszódi felszállással) drasztikusan lerövidül majd, de a személyvonat is feltehetőleg negyed órával korábban érkezik majd be a célállomásra.

A meglévő vonal 160 km/órás átépítése drasztikusan megváltoztatja majd a bagi és aszódi állomás elhelyezkedését, a jelenlegi szűk ív teljesen átépítésre kerül. Nézzük akkor röviden, amit eddig a tervezett beruházásról tudni lehet.

A (jóval) nagyobb sugarú ív miatt teljesen elbontásra kerül a jelenlegi - amúgy is elavult -bagi állomásépület, és a lakatlan szolgálati lakás. Szintén elbontásra kerül a teljes aszódi állomás, vágányhálózattal, állomásépülettel együtt. Az új pályaív bagi területeken fog futni, a régi, elbontott vasúti pálya rekultiválásra kerül.

Az új bagi állomásépület nagyjából a mostani Coop bolt helyén, illetve attól kicsit „arrébb”, a pálya fele fog felépülni. Mellette P+R parkoló épül, buszfordulóval (a buszfordulót a Volán külön kérte, így mód lesz rá, hogy esetenként mentesítő buszok, illetve több, kisebb települést egy vonalra felfűző, bagi végállomási buszokat üzemeltethessenek). Mindez a közlekedés egységesítésének, a párhuzamok felszámolásának koncepciós elképzelésébe is beletartozik. Az elbontásra kerülő Coop bolt helyett - amennyiben az üzletlánc igényt tart rá - a mostani állomásépület melletti füves területen, a parkoló végében új építhető.

Az állomásépület (és az egész állomás) egy egységes látványtervezetbe tartozik: a MÁV szeretné hasonló kinézetűvé varázsolni a hozzá tartozó építményeket. A mellékelt két látványképen senkit ne zavarjon meg a „Hévízgyörk” felirat, hasonló lesz a bagi állomásépület is.

Mindkét - átépített - peronunk fedett lesz. A peronok végében, nagyjából ott, ahol most a lépcső található, egy gyalogoshíd ívelné át a pályatestet, amelyről mozgáskorlátozottak számára is használható lift vezet majd le a peronokra (a lépcső mellett természetesen).

Mind az állomásépület, mind a peronok, mind a P+R parkoló (és természetesen a liftek is) megfigyelő kamerát kapnak, melyek képét az állomásépületben ülő alkalmazott tudja majd ellenőrizni.

Átépítésre kerül a jelenlegi, mára már igen csak szűkösnek bizonyuló, annak idején csupán mezőgazdasági célra tervezett, Peres felé vezető közúti híd is. Az új híd szélesebb lesz, külön gyalogjárdával és kerékpárúttal ellátva. A híd építésének idejére a felújított Troszkás (Trockás) út fogja a gépjármű kapcsolatot biztosítani a falu két része (illetve Bag és Aszód) között.

Az aszódi állomás, és pálya teljes egészében bagi területekre kerül át, valamint a tervek szerint bagi területen épülne meg az új PFT (pályafenntartás) épület-együttese is. Az átépített aszódi állomás is teljesen új állomásépületet kap, fedett peronokat, csatlakozást az új buszvégállomáshoz, valamint egy nagyméretű, katonai peront. (Ha megépül elmondhatjuk, hogy Bag már akkora település, aminek két állomása is van :).)

Az ívkorrekció miatt kis szakaszon a Galga medrét is meg kell változtatni, és a Troszkás út is új helyen lévő csomópontban fogja a vasutat keresztezni. A felszámolt, régi pályaszakasz helyén az aszódi elkerülő út épül majd meg az elképzelések szerint, tehermentesítve ezzel az egyre inkább balesetveszélyesebbé váló aszódi belvárost.

Remélem, hogy a fent leírtak egyszer majd tényleg mind megvalósulnak, és ezzel szebbé, könnyebben megközelíthetőbbé, gazdagabbá téve Bag Nagyközséget.

Benedek Miklós műszaki előadó

2011.10.14.

 


 

 

Bag és Aszód állomások tervezett átalakítása

Az UVATERV Zrt. tervezőitől a mai nap végre megkaptam a bagi és aszódi állomások átalakításának tervezett helyszínrajzait. Az alábbi két terv-részleten, illetve a cikk alján, a komplett letölthető pdf formátumú tervlapokon is látszik: elég komoly átalakítások várhatók, ha egyszer a munka beindul.

Benedek Miklós műszaki előadó

Aszód állomás átépítés - általános helyszínrajz
Bag állomás átépítés - általános helyszínrajz

2011. 11. 09.

 


 

 

Bag mh. - Aszód állomás közötti vasútvonal korszerűsítésének átnézeti helyszínrajza


Megkértem az UVATERV tervezőjét, hogy a fenti rajzokon túl az átnézeti helyszínrajzot is küldje el részemre. Miután a mai nap megérkezett, immár semmi akadálya nincs annak, hogy a honlapra is felkerülhessen.
A mellékelt rajzokon (nagyítható jpg, illetve a komplett, letölthető pdf tervlap) jól látszik az eredeti vasúti nyomvonal, az elágazás, és az állomások. A tervezett módosítások piros (lila) színnel kerültek feltüntetésre.

Benedek Miklós

 

Bag - Aszód vasútvonalszakasz korszerűsítés - átnézeti helyszínrajz

2011.11.10.

 


 

 

Vasúti átjárók tervrajzai - a vasútfejlesztés után

Szintén az UVATERV Zrt. (bár egy másik irodája) tervezi a szintbeli vasúti-közúti keresztezéseket, melyeket ugyancsak érint a vasútvonal korszerűsítése. Mivel a Dózsa György úti csomópont nem szintbeli keresztezés, hiszen egy új közúti híd épül itt a meglévő helyett, igazából két ilyen található Bag közigazgatási határán belül.

Az első az Ipari Park nyugati csücskében, a 0126 hrsz-ú területen található, mely jelenleg csupán időnként, mezőgazdasági célra használt, fénysorompóval biztosított vasúti átjáró. Ez az átépítés után félsorompóval is biztosításra kerül (a megnövekedett sebességű forgalomhoz tartozó vasúti előírások miatt). Az útátjáró mérete az Ipari Park útépítőjével egyeztetett szélességben került kialakításra, hogy az ez irányú, a 3-as sz. fkl. útra tartó kamionok is tudják majd használni.

A másik ilyen csomópontunk a Troszkás (Trockás) úti keresztezés, mely az aszódi állomás "helyváltoztatása" miatt teljesen új helyen, a mellékelt (nagyítható) képen is látható ív után keresztezi a vasutat, szintén fél- és fénysorompóval biztosítva.

A cikk alján lévő pdf-ek között megtalálható a 0126-os hrsz-ú keresztezés általános helyszínrajza, a Troszkás út átnézeti- és általános helyszínrajza.

Benedek Miklós

 

Bag, 0126 hrsz. keresztezés - általános helyszínrajz

Troszkás úti keresztezés - átnézeti helyszínrajz

Troszkás úti keresztezés - általános helyszínrajz

2011.11.14.

 


 

Elkészült a Budapest-Hatvan vasútvonal korszerűsítésének bagi végleges helyszínrajza

Az UVATERV Zrt. elkészítette a Budapest - Hatvan vonalszakasz engedélyezési tervének bagi, végleges, elfogadásra váró átnézeti helyszínrajzát.

Mivel a módosításokat a településrendezési tervünkbe is át kell majd vezetni, Képviselő-testületi határozatra lesz majd szükség az elfogadásához. Akit érint, illetve aki kíváncsi rá, a műszaki irodán megtekintheti a papír alapú rajzot (amint pedig megkapom digitális formátumban, ide is feltesszük).

2012.05.31.
Benedek Miklós

Megérkezett a helyszínrajz digitális formátumban:
IDE kattintva elérhető.

2012.06.01.
Benedek Miklós

 


Környezetvédelmi hatástanulmány

A mai nap megkaptuk a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által küldött digitális környezetvédelmi hatásvizsgálati dokumentációt. Az anyag elég terjedelmes, igyekeztem pár érdekesebb pdf-et ?kimazsolázni? belőle. Akit részletesebben érdekel a jelentés, az természetesen a műszaki irodán megtekintheti.

Az első dokumentáció a környezetvédelmi hatástanulmány közérthető összefoglalója, melyben a project céljáról, elképzelt feladatairól, ütemezéséről, és még sok mindenről szó esik:

Közérthető összefoglaló

A második pdf az egész Budapest-Hatvan vonalszakasz áttekintő helyszínrajzát tartalmazza (érdekességnek ez sem utolsó szerintem):

Áttekintő helyszínrajz

A harmadik pdf a Gödöllő-Aszód térség átnézeti helyszínrajza (igaz, környezetvédelmi szempontokra kihegyezve). Ezen rajzon is található pár érdekesség (pl. hogy a Bagi megálló környékére zajárnyékoló falat terveztek.

Átnézeti helyszínrajz

Az összefoglalóban szerepel, hogy a beruházás megvalósításának tervezett időpontja a 2014-2020 közötti évek, úgyhogy nem túl valószínű, hogy már holnap elkezdenék felszaggatni a régi síneket?

Benedek Miklós műszaki előadó

2012.07.09.

 


 

 


Vasútvonal korszerűsítés engedélyezési eljárás megindítása

 


 

Egyeztető tárgyalás a vasútfejlesztés ügyében

A tegnapi nap polgármester úr kezdeményezésére egyeztető tárgyalást tartottunk a polgármesteri hivatal tanácstermében, amin megjelent a NIF (Nemzeti Infrastuktúra Fejlesztő Zrt.) részéről Barta Endre úr, a KTI (Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.) részéről Ács Balázs úr, valamint a beruházást tervező UVATERV Zrt. számos mérnöke, a MÁV-START Zrt. és a Volánbusz Zrt. képviselői.

A tárgyalás elején a megjelentek röviden összefoglalták a project jelenlegi állását. Az alábbiakban ennek főbb pontjait ismertetem:

- A Budapest-Hatvan-Miskolc vasútvonal átépítésének, 160 km/órás sebességűre való fejlesztésének engedélyezési tervei elkészültek. Előreláthatólag ez év végéig ezen igen összetett project engedélyeztetési eljárása is lezárul.

- Mivel ezen vasútvonalszakasz korszerűsítésének előkészítése áll talán a legjobban az összes vasútvonal közül Magyarországon, és az EU-s tervek között is szerepel a gyorsvasúti hálózati fejlesztés, jó eséllyel nyerhetünk rá EU-s támogatást, és ezzel elindulhat végre a beruházás (két nagyobb EU-s fejlesztésbe is beleférhet).

- Amennyiben a támogatást (várhatóan) elnyeri az ország, a project 1914-1920-as évek között fog megvalósulni.

- 2012 novemberének egy hétköznapján egész napos utasszámlálást tartott a MÁV-START Zrt. a bagi megállóhelyen. Ez alapján a napi forgalom (mind a felszálló-, mind a leszálló utasok összessége) 309 fő volt, ami nem túl sok, de megfelelő forgalomtervezéssel ez növelhető. A bagi lélekszámra vetített viszonylag kevés utasszám oka az, hogy nincs a falu másik (hévízgyörki) feléből könnyű megközelíthetősége a vasútállomásnak (buszos ráhordás), és nincs a vasútállomás közelében olyan őrzött, P+R parkoló, ahol a falu belsőbb részeiről érkezők nyugodtan ott tudnák hagyni a személygépkocsijukat. A falú vasútállomástól távolabbi végéből (és közepéből) Budapestre még mindig gyorsabban lehet busszal felutazni, mint kigyalogolni az állomásig, és onnan vonattal.

- Jelen pillanatban a vasúti közlekedés a Budapest-Hatvan vonalon úgy néz ki, hogy napi 24 vonatpár közlekedtetésével a reggeli és esti órákban fél óránként, hétvégén, és napközben óránként indulnak korszerű, légkondicionált vonatok mind a két irányba. A távlati menetrend szerint ezen a vonalon is megoldanák a máshol már nagy népszerűségnek örvendő, ún. ?zónázó? vonatok közlekedését: azaz Gödöllőig minden állomáson megálló személyvonattal lehetne eljutni, és ezek mellett olyan, fél óránként induló, gyorsított vonatok közlekednének felénk, amik Gödöllőig csak pár állomáson állnának meg (pl. Pécel, Isaszeg), onnantól kezdve viszont minden állomáson és megállóhelyen. Így Bagról Budapest-Keleti pályaudvarig a menetidő a jelenlegi 51 percről 39 percre mérséklődne, ami 12 percnyi ?gyorsulást? jelentene. A 4-es metró elkészültével a Keletibe érkező vonatok sokkal több irányba kapcsolódnának a budapesti közlekedési hálózatba, így már megfelelő alternatívát tudnának kínálni az autópályán közlekedő Volán buszokkal szemben. Egyedüli hátrányt csak azok szenvednének el, akik Bagról valamelyik kisebb, közbenső állomásra szeretnének eljutni (pl. Gödöllő Ipari Telepek), mert nekik Gödöllőn át kell majd szállniuk a helyi személyre.

- A jelenlegi elképzelések alapján a Turáról Bagig oda-vissza közlekedő buszpárok, a községek főútvonalain elhelyezett megállókban szednék össze a közbenső helyekről az utasokat, így juttatva el őket a vasútállomásokhoz. Ezen felül egy (jelenleg 27 férőhelyesre tervezett, de a vasút túloldalán távlatilag bővítési lehetőségekkel rendelkező), térfigyelő kamerákkal megfigyelt, biztonságos P+R parkoló is épülne a vasútállomás mellett.

- A bagi vasútállomás további fejlesztéseiről (pl. hídátépítés, fedett peron, akadálymentes liftek a peronokra, stb.) fent lehet olvasni, illetve a Régió Plusz TV által készített összeállításban, a TV honlapjának videótárában is meg lehet tekinteni:
http://www.youtube.com/watch?v=7mveS9hWn-w&list=UUHdd9kxoAq6wS4T9pDcPFfQ&index=7

 

A tárgyalás másik felében a megjelentek polgármester úr elképzelését vitatták meg. E szerint a négy, jelenleg nem igazán kihasznált vasútállomás (Bag, Aszód, Hévízgyörk és Galgahévíz) helyett egyetlen, Galgamenti vasútállomás épülne, a mostani bagi és aszódi megálló között. Erre a központi vasútállomásra hordanák rá a buszok a települések fő útjain közlekedve az utasokat, és innen (mivel itt már a gyorsvonatok is megállnának), egy teljesen újjá szervezett, még gyorsabb módon lehetne Pestre feljutni. Az elképzelésnek számtalan előnye (és hátránya) van. Nézzük először az előnyöket, amik felvetődtek a tárgyaláson:

- Egyetlen központi, nagyobb állomást sokkal kevesebb pénzből lehet fenntartani, mint a négy kisebbet. Mivel a vasutat EU-s pénzből építenénk, itt ?nem annyira számít?, hogy esetleg kicsit drágább lenne a beruházás, viszont az állomásokat már az ország pénzéből kell fenntartani a továbbiakban.

- Az egyetlen nagyobb állomáson már megélhetnének olyan konfortot növelő vállalkozók is (pl. büfé, bolt, stb.), amik az apró állomások mellett nem tudnak rentábilisen működni.

- A központi állomáson a gyorsvonatok is megállnak, így sokkal kevesebb vonatpárral, jóval olcsóbban lehetne megoldani a Budapest-Hatvan vasúti közlekedést ezen a szakaszon.

- A gyorsvonatok igénybevételével a menetidő tovább csökkenhetne.

- A központi pályaudvar mellé, a nagy, üres tér miatt szinte korlátlan méretű P+R parkoló és buszpályaudvar építhető ki. Van hely a pályaudvar távlati terjeszkedésére.

- Mivel a pályaudvar ráhordása, megközelítése az ún. Trockás úton keresztül történne, ezt a beruházás során autóbusszal is járható, jó minőségű úttá építenék át, ami Aszód 3-as utat elkerülő megközelítését tenné jóval egyszerűbbé, gyorsabbá, és ?gépjármű kímélőbbé?.

- A Galgamenti állomás sokkal jobban illeszkedik az Aszód, mint járási központ, és Tura, mint járási kirendeltség központokhoz, hiszen ha a központi vasútállomásra könnyen, a félóránként járó, ?ráhordó? buszokkal el lehet jutni, akkor már el lehet érni a járási hivatalt és kormányablakot, és az orvosi rendelőt is pl.

- Budapest belvárosából előbb-utóbb kitiltják teljesen a személygépkocsikat, ekkor a tömegközlekedés (és főleg a kevésbé környezetszennyező, villamosított vasúti közlekedés) erőteljesen fel fog értékelődni. A terveket ezen hosszú távú szempontok alapján kell elkészíteni.

- A Galgamenti pályaudvar erősítené az egész Galga-vidék egységét, és távlati fejlődése szempontjából további előnyökkel járna.

 

Néhány szó pedig a hátrányokról, várható nehézségekről:

- Ha Bag (és Hévízgyörk, valamint Galgahévíz) egyszer elveszíti vasútállomását, akkor ott többé ilyen már nem is fog épülni. Ez úgy is igaz, hogy a jelenlegi vasútállomás közvetlen vonzáskörzetében a távlatokban már biztosan nem fog nőni a lakosság lélekszáma, hiszen a falu arrafelé nem tud terjeszkedni (a továbbterjeszkedés iránya a falu központjához közeli Szőlődomb lehet). Ez utóbbi két község lakossága amúgy elutasította a vasútállomásuk elveszítését, még ha az rossz helyen, a falutól távol is helyezkedik el.

- A központi Galgamenti pályaudvar megközelítése szinte kizárólag a ?ráhordó? buszoktól függ, ha azok valamilyen oknál fogva nem közlekednek (akár csak az esti, kora hajnali kis utaslétszámú időkben takarékossági, kihasználatlansági megfontolásokra hivatkozva is), akkor ezek az utasok szinte biztosan nem fognak vonattal közlekedni.

- A ráhordó buszokkal az utasoknak tulajdonképpen két menetjegyet kell megvenniük: egy buszjegyet, és egy vonatjegyet. Ez mondjuk az egységes, csak egy vonalszakaszra érvényes (buszra és vonatra is jó) bérletekkel kiküszöbölhető. Az átszállási idővel együtt azonban már nem biztos, hogy megfelelő alternatívát tud nyújtani a busz + vonat kombináció az M3-ason ?végigdöngető? Volán buszokkal szemben, a vasútállomástól távolabb lakók esetében.

- Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az utasok nem szeretik a ?ráhordó? buszos megoldásokat: ott, ahol ilyen került alkalmazásra, drasztikusan csökkent az utaslétszám.

- A jelenlegi bagi és aszódi állomás közé épülő vasútállomás számtalan tervezési, pálya-vonalvezetési problémát is felvetne. Ilyen pl. hogy a galgamácsai vonalat valahogy be kell kötni az állomás Baghoz közelebbi végébe, hogy a személy- és tehervonatok akadálytalanul tudjanak Hatvan felé továbbhaladni. Ez elég bonyolult megoldásnak ígérkezik első ránézésre. Hasonlóképpen az ívben megépülő állomás váltó- és vágányhálózatának a kötöttségek miatti kiépíthetősége nehézkessé válik. Szintén ellenérv, hogy az egész állomás a Galga árterületére, igen gyenge minőségű altalajra épülne meg, ami nagy költségű, 6 m mélységű talajcserét (talajkeverést) tenne szükségessé az egész területen.

- Az új helyen lévő pályaudvar megépítési költségei igen magasak lennének, hiszen a Trockás utat, annak M0-ás feletti hídját is teljesen át kellene építeni, egy komoly aluljárót kell építeni a vasúti keresztezéshez, valamint a Galga is sokkal komolyabb szabályozást igényelne, mint a jelenlegi elképzelésekkel.

- A jelenleg zajló engedélyezési eljárást ha megszakítják az áttervezés miatt, elbukhat az egész project, mert nem lesz időben kész az előkészítés.

 

Mindenesetre ígéretet kaptunk, hogy a szakemberek a fenti (és a vázlatos elképzelés készítése közben felmerülő esetleges további) összes előnyt és hátrányt mérlegelve kidolgozzák ezen központi Galgamenti pályaudvar alternatíváját, megvizsgálják, hogy egyáltalán van-e rá mód azt megvalósítani, és ezen vázlattervek elkészülése után egy új egyeztető tárgyalást tartunk e témában.

Benedek Miklós műszaki előadó

2013.03.21.

 


 

 

Marad az eredeti koncepció

A mai nap egy újabb egyeztető tárgyalást tartottunk a polgármesteri hivatalunkban a vasútfejlesztési koncepcióval kapcsolatban.

A tervezők megvizsgálták polgármester úr ötletét, miszerint a bagi és aszódi különálló állomás helyett létesüljön egy közös, ún. Galgamenti állomás. Az alábbi pdf rajzon tanulmányozni lehet a két vasútvonal-vezetési megoldást.

Galgamenti állomás koncepció-terve

 

Mindkét elképzelésnél a következők kötöttségek voltak irányadók:

  • az átmeneti ívekbe nem lehet váltókat építeni

  • el kell helyezni annyi váltót, hogy minden állomási vágány elérhető legyen mindkét irányból

  • a galgamácsai vonalnak be kell kötnie úgy az állomásba, hogy a személyvonatok bármelyik személyperonon meg tudjanak állni, és a tehervonatok is bármelyik tehervágányt el tudják érni (majd innen Hatvan felé tudjanak tovább haladni)

A kékkel jelölt verzióban a közös állomás nagyjából a polgármester úr által elképzelt helyre került volna. Ezt az elképzelést még a tervezők is elvetették azonnal, hiszen a vágány a Peres lakott részének közepén menne át (a pdf kicsit csalóka, az egy régebbi térképre került rádolgozásra, ahol például a Rákóczi utca teljesen hiányzik); arról már nem is beszélve, hogy így - a bekötő szűk sugarú ív miatt - csak a 60 km/h sebesség biztosítható ezen a szakaszon, a minimálisan kívánatos 80 km/h helyett.

A pirossal jelölt verzió szerint az állomásépület nagyjából a szennyvíztelep mellé kerülne. Ezen verzióban már biztosítható a 80 km/h a galgamácsai mellékvonalon, de a jelenleg érvényes elképzeléshez képest további 10-50 méterrel a falu közepe felé kellett húzni az egész íves állomási szakaszt, így a Vasút utca szélső házaiból jó párat el kellene bontani. Ezen koncepcióból látszik, hogy a közös vasútállomás felvételi épülete inkább Aszódhoz lenne közel, mint Baghoz, így ez sem lenne igazán kedvező a bagi emberek részére.

A tárgyalás végső következménye az volt, hogy polgármester úr megköszönte a tervezőknek azt a munkát, amivel a kérésének megfelelően ezen verziót is megvizsgálták minden lehetséges oldalról, majd az a döntés született - látva a (korábbi cikkemben is felsorolt) nehézségeket -, hogy akkor inkább az eredeti terv maradjon érvényben: azaz mind Bagnak, mind Aszódnak lesz saját külön bejáratú, megújult vasútállomása.

A tárgyalás végén még pontosításra kerültek a határidők. E szerint az engedélyezési terveket ez év végére, de nagyobb valószínűséggel jövő év közepére fogják csak elfogadni. Innentől kezdve a kivitelezési tervek elkészítése is legalább 1,5 évet vesz igénybe, úgyhogy a tervezés folyamata legkorábban a 2015-ös év decemberére zárulhat le (optimális becslés). A project tervezésével azonban nem árt sietni, mert 2016 végéig lehet csak sikerrel pályázni az EU-ban erre a projectre - a pénzforrások utána már bizonytalanok.

Szintén megtudtuk azt a részletet is, hogy a jelenlegi vonatközlekedés biztosan megmarad az átépítés után is (azaz óránként egy vonatpár, Gödöllőig közlekedő kiegészítő vonatokkal), de jó esély van arra, hogy zónázó vonatokat tudnak majd ezen a vonalon közlekedtetni: Hatvantól-Gödöllőig minden állomáson megáll, onnantól pedig már csak a Keletiben. Ezzel lehet majd 12 perc utazási időt nyerni.


Benedek Miklós műszaki előadó

2013.05.02.

 


 

 

Bag megállóhely, P+R parkoló építésének engedélyezése - helyszíni szemle

Értesítem a Tisztelt lakosságot, hogy a 80-as számú vasútvonal (Budapest-Hatvan) átépítéséhez kapcsolódóan a bagi P+R parkoló engedélyezési eljárása során a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztály 2014. január 29-én 9 órakor helyszíni szemlét  tart. Találkozás a bagi polgármesteri hivatal épületében.

Részleteket lásd a mellékelt pdf-ben:
szemle

2014.01.13.


 

Területszerzések menete ? általános ismertető

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. mint az országos közutak építtetője, illetve a vasúti hálózat fejlesztési közreműködője a Magyar Állam helyett és nevében eljárva jogosult a tevékenységéhez szükséges területek megszerzésére (vásárlásra vagy kisajátításra). Az alábbi tájékoztató a NIF Zrt. által végzett területszerzés menetét írja le. Ez a folyamat a Budapest ? Hatvan vasútfejlesztési projekt esetében várhatóan 2015 év közepén kezdődik. Ezt megelőzően, már a létesítési engedély kiadásának feltételeként kerül sor a településrendezési tervek módosítására, amelyet az önkormányzat testületi határozatban hagy jóvá. A településrendezési terv módosítása után a vasútfejlesztéssel érintett ingatlanokra módosítási és elidegenítési tilalmat jegyeznek be.

1.) Melyek a tevékenységhez szükséges területek? Mi alapján kerülnek meghatározásra?

Egy adott beruházáshoz szükséges területek a tervező által készített kisajátítási tervben kerülnek meghatározásra, ezek a tervek jellemzően a kiviteli terv készítési időszakban a jogerős építési engedély birtokában készülnek el. A kisajátítási terv tartalma igazodik a beruházás építési engedélyében meghatározott műszaki tartalomhoz.

Ezen beruházás esetén ez várhatóan 2015-2016 között valósul meg.

2.) Mikor kezdődik a területszerzés?

A területszerzés abban a pillanatban kezdődik, amikor a fent említett kisajátítási tervek földhivatali és építésügyi hatósági záradékkal rendelkeznek, és a beruházó a területszerzésre rendelkezik pénzügyi fedezettel.

Ezen beruházás esetén ez várhatóan: 2016-2017

3.) A területszerzés kezdeti lépései

A záradékolt kisajátítási tervek birtokában a NIF Zrt ügyvédi irodát bíz meg a területszerzés lebonyolításával. Az ügyvédi iroda joga és kötelessége, hogy a NIF Zrt nevében eljárjon, vételi ajánlatot, jognyilatkozatokat tegyen, és a nevében az adásvételi szerződést aláírja.

4.) Mi alapján kerül meghatározásra a vételi ajánlatban foglalt ár?

A vételi ajánlatban meghatározott ár független igazságügyi szakértői vélemény alapján kerül meghatározásra. A vételi ajánlat magában foglalja a megvásárolandó ingatlan forgalmi értékét és amennyiben van, a visszamaradó ingatlan értékcsökkenését.

5.) Adásvételi szerződés megkötése

A vételi ajánlat elfogadására 30 nap áll rendelkezésre, melyet minden ingatlantulajdonosnak írásban kell megtennie. A vételi ajánlat elfogadása esetén az ügyvédi iroda felkeresi az ingatlantulajdonosokat és a helyszínen adásvételi szerződést köt velük. A fizetési határidő: 60 nap.

6.) Mi történik, ha a tulajdonos nem fogadja el a vételi ajánlatot?

Amennyiben a tulajdonos nem fogadja el a vételi ajánlatot, elutasítja, vagy nem válaszol rá 30 napon belül, az ügyvédi iroda a 2007. évi CXXIII. törvény alapján kisajátítási eljárást indít az illetékes kormányhivatal előtt.

7.) Kisajátítási eljárás menete, a kisajátítási eljárásban meghatározott ár

A kisajátítási eljárás ügyintézési határideje 45 nap, mely kivételesen indokolt esetben, egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal hosszabbítható meg.

Az eljárás megindulását követően a kisajátítási hatóság tárgyalást tűz ki, továbbá a kisajátításra vonatkozó szakvélemény elkészítése céljából az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló törvény szerinti szakértőt (a továbbiakban: szakértő) rendel ki, és meghatározza a szakvélemény elkészítésének határidejét.

A kisajátítási hatóság a szakértő kirendelésekor tájékoztatja az ügyfeleket arról, hogy az elkészült szakértői vélemény a kisajátítási hatóságnál mikor tekinthető meg, valamint részleges kisajátítás esetén - ha szükséges - kötelezi a kisajátítást kérőt a kisajátítandó ingatlan határainak a szakértővel egyeztetett időpontra történő ideiglenes kitűzésére is, mely kitűzést az ingatlanon fennálló jog jogosultja tűrni köteles.

A tárgyalásra a szakértőt meg kell idézni. A szakértő a véleményét megküldi a kisajátítási hatóság részére. A szakértői véleménynek az ügyfelek részére történő megküldéséről a kisajátítási hatóság kérelemre gondoskodik.

A szakértői véleménnyel kapcsolatos kérdéseket és észrevételeket az ügyfelek - elektronikus vagy postai úton, telefaxon vagy személyesen - legkésőbb a tárgyaláson tehetik meg.

A tárgyaláson ismertetni kell a szakértői véleményt és meg kell vitatni az ügyfelek által a kisajátítási tervre, továbbá a szakértői véleményre előzetesen, valamint a tárgyaláson tett észrevételeket. A kisajátítási hatóság és az ügyfelek kérhetik a szakértői vélemény kiegészítését.

A kisajátítási hatóságnak a kérelemnek helyt adó határozatában külön kell rendelkeznie arról, hogy a kisajátított ingatlanért, az ingatlanra vonatkozóan más személyt megillető jogok megszűnéséért, továbbá a kisajátítással kapcsolatos értékveszteségért és költségekért milyen összegű kártalanítást, valamint - a döntés meghozatalakor már igazolt - járulékos költségekért milyen összegű megtérítést állapít meg.

A kártalanítást, valamint megtérítést - kamatokkal együtt - a kisajátítási határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül kell megfizetni és az azt követő 8 napon belül kell a kisajátítási hatóság részére a megfizetést igazolni.

A kisajátított ingatlan elhagyására kötelezett az ingatlant a kártalanítás, valamint a megtérítés megfizetését, követően, a kisajátítási határozatban meghatározott időpontig köteles a kisajátítást kérő részére birtokba bocsátani.

Ismertető letöltése

2014.01.21.

 

 


 

 

Partnerségi egyeztetés

Partnerségi egyeztetés a vasútvonal korszerűsítés miatt szükséges településrendezési terv módosításával kapcsolatban.

A Porta-Terv Városrendezési és Építészeti Tervező Iroda (1113 Budapest, Karolina út 65.) a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRt. megrendelésére készíti a (Budapest) Rákos - Hatvan vasútvonalszakasz korszerűsítésének engedélyezési eljárásához szükséges településrendezési tervünk módosítását.

A terv készítése a partnerségi egyeztetés szakaszába ért. A cikk alatt pdf formátumban letölthetik, illetve megtekinthetik a terv szöveges anyagát, és két tájékoztató, átnézeti helyszínrajzát.

Kérjük, hogy akinek bármilyen észrevétele, hozzáfűznivalója van, vagy csak bővebben szeretne tájékozódni a vasútfejlesztési project, vagy az ehhez kapcsolódó településrendezési terv módosításával kapcsolatban, az munkaidőben keressen fel akár személyesen a hivatalban, akár telefonon, esetleg e-mail-en!

A partnerségi egyeztetés határideje 30 nap, azaz legkésőbb 2014. augusztus 14-ig várom az észrevételeket, javaslatokat!

Természetesen a projecttel kapcsolatos tájékoztatás céljából ezen időpont lejárta után is szívesen állok az Önök rendelkezésére.

 

Az elérhetőségeim:

Benedek Miklós műszaki előadó

2191 Bag, Szent Imre út 52. (Bag Polgármesteri Hivatal)
+36-30-667-25-40
06 (28) 504-135
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Várjuk észrevételeiket, javaslataikat!

Bag, 2014. 07. 15.


 

Nem egészen az eddigi elképzelésekkel, de újjászületik a hatvani fővonal

Lassan bár, de halad a Rákos-Hatvan vasútvonal korszerűsítési munkáinak előkészítése.

A tárgyi vonalszakasz az Európai Uniónak beadott CEF támogatás kérelem keretében megkapta a támogatást, de a benyújtottnál kisebb összegre. A már elkészült kivitelezési tervek költségvetése jóval meghaladta a támogatás összegét, ezért az egész beruházás műszaki tartalmát felül kellett vizsgálni, és ahol lehetett, csökkenteni kellett a költségeket. Ez a bagi szakasz vonatkozásában az alábbi módosításokkal jár:

1.)  Bag és Aszód állomások között a vasúti nyomvonal csak kisebb korrekcióval épül meg (ez nagyjából fél méteres eltérést jelent a jelenlegi pályaszakaszhoz képest), így a korábban tervezett nagyobb sugarú ív nem kerül megvalósításra. Ezáltal nagyságrendekkel kevesebb kisajátításra is lesz szükség.

Ennek oka az, hogy ezen az íven elég rossz (mocsaras) az altalaj, így jelentős költséget jelentett a pálya megfelelő alépítményének elkészítése, a Galga egy szakaszának eltereléséről és a Trockás út átépítéséről nem is beszélve.

Az új vágány így nagyjából a mostani helyén fog megépülni, és a 160 km/h helyett csupán 100 km/h lesz a megengedett sebesség ezen a szakaszon.

2.)  A tervezett bagi állomás viszont a korábban már leírtak alapján meg fog valósulni:

- régi állomásépület elbontásra kerül
- nagyjából a mostani Coop bolt helyén épül meg az új (Bár a korábbi tervekhez képest kicsit elforgatott állású) állomásépület
- az állomásépület mellett megvalósul a P+R parkoló, és a buszforduló (buszvégállomás)
- a peronok felújításra kerülnek
- megépül a gyalogos felüljáró, a mozgássérült liftekkel

3.)  Mivel az vágány nyomvonala alig változik, így nem lesz szükség a Dózsa György úti vasúti híd elbontására, és újjáépítésére (amely hosszú ideig közlekedési káoszt eredményezett volna a térségben). Ez a híd csak felújításra fog kerülni.

4.)  Az építkezés ideje alatt feltehetően hónapokon keresztül teljes vágányzár lesz (azaz semmilyen vonat nem fog erre közlekedni). Az utasokat pótló buszok fogják szállítani.

5.)  Ha végre elkészülne, a fél óránként induló gyorsított vonatokkal (csak Máriabesnyőn és Gödöllőn állna meg, és utána már csak a Keletiben - Gödöllőn a köztes állomások elérése érdekében a helyi személyre lehet átszállni) 40 perc alatt a fővárosban lehet majd lenni.

Jelenleg 2019 végére tervezik a vonalszakasz megvalósulását. Úgy legyen!


Kibekkeltük... Idén márciusban elkezdődik a vasút felújítása

Pontosabb információink még nincsenek róla, de több forrás is megerősítette, hogy 2018. március végén elkezdik a hatvani fővonal rekonstrukcióját. A Pilisi Parkerdő zrt. munkatársai már vágják a vasútvonal melletti fákat, bokrokat.

Az első lakossági fórum ideje és helye:

Premontrei Szent Norbert Gimnázium
Gödöllő, Takács Menyhért u. 1.
2018. március 01. 18:00

Amint lesz több információnk, természetesen megosztjuk azt a T. lakossággal.

Benedek Miklós
műszaki ea.

2018.02.21.


 

Munkakezdésről való tájékoztatás

Rákos-Hatvan vonalszakasz

 


Az aszódi lakossági tájékoztató anyaga

A 2018.03.27-én Aszódon tartott a vasútfejlesztéssel kapcsolatos lakossági fórum tájékoztató anyaga:

MÁV 80a számú vasúti fővonal Rákos -Hatvan szakasz korszerűsítése

A vasútvonal fejlesztéséről szóló hír a NIF Zrt. honlapján:

https://nif.hu/2018/03/megkezdodott-a-budapest-hatvan-vonalszakasz-korszerusitese-es-etcs2-vonatbefolyasolo-rendszer-kiepitese/


 

MÁV vasúti fővonal felújítás - favágással kapcsolatos lakossági panaszok

Több lakos is jelezte, hogy a vasútvonal korszerűsítési munkák előkészületei során a Pilisi Parkerdő Zrt. munkásai mindent kivágtak a töltéseken, amit csak értek, orgonabokrokat, énekes madarak fészkelő fáit, stb.
Jelezték továbbá, hogy a terület így csupaszon rendkívül huzatossá vált, és megszűnt a növényzet által biztosított zajvédelem is. A panaszt jeleztük a Pilisi Parkerdőnek, akik az őket megbízó MÁV megfelelő igazgatóságának továbbították. Megérkezett a hivatalos válasz, melyet beszkennelve az alábbi linken lehet megtekinteni:

Válaszlevél

A levél lényege, hogy jogszabály írja elő a biztonsági sáv tarvágását.

Reméljük, hogy a munkálatok végeztével a növényzet majd újra sarjad, és idővel talán megszűnik ez a probléma is. Addig is a MÁV Zrt. és a beruházást a Magyar Állam nevében finanszírozó NIF Zrt. nevében is kérjük a tisztelt lakosok türelmét és megértését!

2018.04.12.

Benedek Miklós
műszaki ea.


Vasútkorszerűsítés - zajvédő fal problémája

Mint ismeretes, gőzerővel zajlik a 80-as sz. Rákos - Hatvan vasúti fővonalszakasz korszerűsítése, aminek keretében Aszódon március 27-én volt egy lakossági fórum is, melynek anyagát közzétettük itt a honlapon is.

Az anyagban szerepelt a peresi rész felőli zajvédő fal nem túl hosszú nyomvonala is, aminek kapcsán az alábbi kérelem született:

Módosítási kérelem

A mai nap megérkezett a kérelemre a NIF Zrt.-től a hivatalos válasz:

"Budapest - Hatvan vonalszakasz korszerűsítése projekt keretében módosított környezeti hatástanulmány elkészítéséhez és környezetvédelmi engedély módosításhoz a szaktervező felülvizsgálta a tervezett zajvédelmi létesítményt. Az Ön által jelzett prezentáció anyagában sajnálatos módon hibásan került feltüntetésre a zajárnyékoló fal elhelyezkedése. Csatolva küldöm az Önöktől kapott ábrát a tervezett zajárnyékoló fal tervező által rászerkesztett nyomvonalával (vastag zöld vonal):"Reméljük, hogy a fent ábrázolt nyomvonal elegendő lesz a korszerűbb - azaz kevésbé zajos - pályával együtt.

2018.04.23.
Benedek Miklós
műszaki ea.


 

Ismét áttervezték...

Ismét áttervezésre kerültek a bagi vasútállomás közlekedési útvonala és parkolói.
pdf

Mivel a mostani állapot már eléggé eltér a korábbi, lakossági egyeztető tárgyaláson bemutatottól, kezdeményeztük a tervezőnél egy újabb lakossági fórum megtartását, és az új tervek bemutatását. Ha erre sor kerül, arról külön tájékoztatni fogjuk a T. lakosságot.

2018.08.23.
Benedek Miklós
műszaki ea.


 

Elkészült a zajárnyékoló fal végleges terve

A mellékelt helyszínrajzon látható a zajárnyékoló fal végleges nyomvonala, a peronra vezető mozgáskorlátozott rámpával, lépcsővel és gyalogoshíddal együtt.

Zajárnyékoló fal Bag

Benedek Miklós
műszaki ea.
2018.12.04.


 

Elkezdődött...

Az egykori "fenti" Coop ABC és zöldséges bolt helyén már csak egy törmelékhalom áll. A tervek szerint februárban már az állomásépület kivitelezési munkáinak kellene elkezdődnie.

2019.01.16.


2019.02.20.


2019.02.28.


2019.03.28.


2019.03.31.


2019.04.27. Készül a gyalogoshíd alapozása.


2019.05.10. A gyalogoshíd alapjának vasszerelése


2019.06.19. A bagi állomás és környezetének legújabb helyszínrajza:
Bag_állomás.pdf2019.06.20. Rövid intermezzo után (víznyomócső áthelyezése) tovább folyik a gyalogoshíd építése.


2019.07.11.

A gyalogoshíd pilléreinek zsaluzata, valamint a mozgáskorlátozott lift fogadóaknája.


A másik oldal már elkészült pillérei. Mögötte acél szádpallókat próbálnak a kemény bagi talajba levibrálni. A kép hátterében nagy munkában a betonszivattyúk. A vasúti pályatest pedig már a termett talajig elbontásra került.


2019.08.22.

Az utóbbi bő egy hónapban nagyon felgyorsult a vasúti pálya építése. Elkészült a zúzott kő ágyazat, a szükséges szivárgóval, a géplánc már a jobb oldali vágányon dolgozik, épülnek a peronok oldalfalai, valamint a gyalogoshíd pilléreinek fejlemezei.


2019.08.24.

Akár már jöhetne is a vonat... :)


 

2019.09.12.

Csak nem egy gyalogoshíd beemelése zajlik éppen? :)


 

A Dózsa György út 3-as úti körforgalom és a vasútállomás közti szakasz felújításának helyszínrajza


2019.12.06.

Két nappal a vasút hivatalos újraindulása előtt, a Mikulás-hozta idei első hóban lázas munka zajlik, hogy vasárnap reggelre kész legyen a személyforgalom fogadására a bagi állomás.


2019.12.08-án, reggel újraindult a vasúti közlekedés a Budapest - Hatvan fővonalon. Igaz, hogy még csak egy vágányon, és a biztosító berendezés hiánya miatt egyelőre hosszabb menetidővel (Aszód és Gödöllő között csak egy vonat lehet a nyílt vágányon), de mindez bizakodásra ad okot. Az állomásépület, a parkolók és az egyéb kiegészítő építmények a jelenlegi tervek szerint 2020 december végéig készülnek majd el.


2020.04.12.

Egyelőre több a földkupac, mint a sima felszín az építkezés helyszínén. Lassan készül a liftaknák burkolata, elhelyezték az építkezéshez szükséges konténereket, felépült a zajgátló fal egy rövid szakasza, és - bár ez a képeken nem nagyon látszik - elkészült az új állomásépület alapozása is.


2020.05.10.

Már állnak az új állomásépület falai, és készül a födéme is. Elkészült a gyalogoshíd és a peronok fedése, és talán mintha kevesebb lenne a földkupac is egy kicsivel... :D


 

2020.07.01.

Lassan elősejlik az új állomásépület körvonala...fotó: MTI


 

2020.07.08.

Sajnos még nem nagyon látszik, hogy itt év végére egy rendezett P+R parkoló lesz. Bár valószínűleg ebbe az eddigi 21 víz- és szennyvízvezeték elszakítás is belejátszik... :(

 


 

2020.07.29.

Készül a Turul szobor felőli P+R parkoló. Szeptemberre lesz kész a munkát végző szakemberek szerint.


 

2020.08.12.

Kész a leendő P+R parkoló betonaljzata és szegélyezése, illetve már készül a Jókai utca felőli parkolórész és buszforduló is. Az állomásépületünk is egyre szebb. :)

 


2020.08.17.

Az állomásépület Dózsa György út felőli homlokzata.


 

A 2020.09.03.-i állapotok:


2020.09.23.

A peresi oldalon már szinte teljes hosszában áll a zajgátló fal. Jól látszik a gyalogos lejáró miatti megszakítás. Ezen a szakaszon végleges állapotában dupla fal készül a lejáró mindkét oldalán.


2020.10.10.

Ha nem tudnánk mi is ez az épület, a felirat kisegít. :)


 

2021.06.23.
Az állomásépület műszaki átadása

A mai nap elindult a bagi vasúti megálló állomásépületének, környékének, P+R parkolójának, és a Dózsa György úti útfelújításnak a műszaki átadás-átvételi eljárása (a peronok átadása már korábban megtörtént). Mivel az átvételt megakadályozó hibát egyik résztvevő sem jelzett, így remélhetőleg hamarosan megnyit a légkondicionált váróterem is.

Természetesen még hátravan pár apróbb munka: a volt állomásépület környékének rendbetétele, gyomirtás, pár kisebb javítás, korrigálás, a sitt elszállítása, füvesítés, további fák ültetése (ez utóbbiakra majd ősszel kerül sor), illetve megnyitásra vár az állomásépületben tervezett kis kávézó, a pénztár, és fel kell még szerelni a jegykiadó automatákat, illetve a mozgássérült lifteket is be kell üzemelni. Viszont megnyílt végre a gyalogos híd!

Kérünk mindenkit, vigyázzon a szépen felújított új állomásunkra!


2021.07.31.
Hiába tiltakoztunk - végül is felépült a vasútirányító GSM-R torony a Jókai utca végében

A Budapest-Hatvan vasútvonal felújításával párhuzamosan a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. egyebek mellett a GSM-R projekten is dolgozik, mely a magyar vasút kommunikációs rendszereit hivatott korszerűsíteni, mintegy 200 milliárd forintos EU-s támogatásból.

A GSM-R hálózat és annak elemei egy olyan informatikai és mobilkommunikációs háttérrendszert képeznek, melyek az utasok számára közvetlenül nem érzékelhetők, mégis nagyon fontosak, mert ennek révén megvalósul a vasúti biztosítóberendezések és a járművek közötti folyamatos adatkommunikáció, ami jelentősen növeli a megbízhatóságot, a biztonságot és a nemzetközi határok átjárhatóságát, valamint lehetőséget teremt a nagysebességű vonatközlekedésre és az irányítási rendszer jelentős automatizálásához is.

A rendszer alapeleme az összes mozdonyba beszerelt vasútirányító-kommunikációs eszköz, valamint a vasúti pálya mentén szakaszosan felállításra kerülő, nem publikus rendszerű, GSM adókkal ellátott tornyok hálózata. Magyarország területén közel 600 ilyen, 40 m-nél is magasabb torony lesz, amiből több, mint 200 már meg is épült.

Még 2020. szeptemberében az ATS Mobile Telekommunikációs Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. jelezte az önkormányzat felé, hogy a Bag belterület, 1665/5 hrsz. területre, a volt állomásépület helyére is épülne egy 42 m magas GSM-R torony. Megkeresésükhöz mellékelték a MÁV Zrt. állásfoglalását arról, hogy a GSM-R tornyok a vasúti pályatartozékok közé tartoznak, valamint kiemelt beruházás lévén nem kell lefolytatni a településképi véleményezési eljárást. Ez tulajdonképpen annyit tesz, hogy az önkormányzatnak semmi beleszólása nem volt az ügybe.

Bag Nagyközség Önkormányzata és Képviselő-testülete határozottan elutasította a tervezett helyszínen a torony megépítését.  Több alternatív lehetőséget és helyszínt is javasoltunk, de a domborzati viszonyokra és a rádiós kommunikáció akadályoztatására hivatkozva a tervezők sorra elvetették azokat. Hosszas tervező és előkészítő munkák után, a jelenleg érvényben lévő EU-s és vasúti jogszabályok miatt is, egyetlen lehetséges helyszínnek a volt állomásépület területét jelölték ki. Hiába nem értünk egyet vele, mivel az ügyben nem voltunk döntési helyzetben, az összes szükséges hatósági engedély birtokában ott állították fel községünkben a második tornyot (Kisbagnál már megépült az első).

A projektvezetővel, tervezőkkel, kivitelezőkkel lefolytatott egyeztető tárgyaláson ígéretet kaptunk arra, hogy a létesítmény tájidegen látványán megpróbálnak finomítani, zöld környezetet alakítanak majd ki a torony közvetlen környezetében bokrok és fák beültetésével.


 

2021.12.10.

A kivitelező cég bemutatófilmje a Gödöllő-Hatvan vasútvonal felújításáról.

https://www.youtube.com/watch?v=zfDgJ6FUAmA

Bag Wiki

Ország  Magyarország
Régió Közép-Magyarország
Megye Pest
Járás Aszódi
Jogállás nagyközség
Polgármester Palya Zoltán (független)
Irányítószám 2191
Körzethívószám 28

 

Véletlen kép a galériából

templomi_kpek_9_20151015_2040659024.jpg
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek. A sütik használatát bármikor letilthatja! Bővebb információkat erről Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat.
Bővebb információ Ok Letiltom