Helyünk a nagyvilágban

A 2024. június 9. napjára kitűzött Európai Parlamenti, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásában tartott 2024. évi választások legfontosabb határidőkre, illetve eljárási kérdéseire az alábbiakban hívom fel figyelmüket.

KÖZPONTI NÉVJEGYZÉK

A választás kitűzését követően a központi névjegyzék alapján a Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) elkészíti a szavazóköri névjegyzéket, amelyben a választáson szavazati joggal rendelkező választópolgárok szerepelnek. Az információs önrendelkezési jog keretében bárki jogosult információt kérni arról, hogy szerepel-e a központi névjegyzékben. A betekintés jogát a magyarországi lakcímmel rendelkező polgár a lakcíme szerinti Helyi Választási Irodában (a továbbiakban: HVI-ben) a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár az NVI-ben gyakorolhatja.

A szavazóköri névjegyzék adatait a választás kitűzésétől a névjegyzék lezárásáig, 2024. június 7. napján 10.00 óráig a HVI-ben bárki megtekintheti. A választópolgárok személyes adatainak védelme érdekében a megtekintés lehetősége csak a választópolgárok nevére és lakcímére terjed ki, a többi személyes adat megismerésére nincs mód.

Központi névjegyzékkel kapcsolatban benyújtható kérelmek: nemzetiségi névjegyzékbe vétel, szavazási segítség iránti kérelmek, személyes adatok kiadása megtiltásával kapcsolatos kérelmek (további információ: www.valasztas.hu)

 

Szavazási segítség iránti kérelmek

A fogyatékossággal élő választópolgár akadálymentes szavazóhelyiséget, Braille-írásos szavazósablont, könnyen érthető tájékoztatót (határidő: 2024.04.02.) vagy Braille-írásost értesítő (határidő: 2024.04.02.) megküldését igényelhet, illetve a korábbi igényét visszavonhatja.

Fogyatékossággal élő választópolgár által igényelt segítség: azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2024. június 5 -én 16:00 óráig kérte, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson, és akinek a lakcíme szerint kijelölt szavazóhelyiség nem akadálymentes, a helyi választási iroda a lakcíme szerinti szavazóhelyiséggel azonos településen és választókerületben lévő, akadálymentes szavazóhelyiséggel rendelkező szavazókör névjegyzékébe teszi át.

Kérelem benyújtásának módja és határideje:
    • a www.valasztas.hu internetes oldalon elektronikus azonosítást követően elektronikus úton
    • bármely helyi választási irodában személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján.

Kérelem benyújtásának határideje: 2024. június 5. 16:00 óra.

 

Személyes adatok kiadása megtiltásával kapcsolatos kérelem

A választópolgár jogosult megtiltani, hogy a választási szervek róla a szavazóköri névjegyzékben nyilvántartott adatokat (név- és lakcím) a választási kampányidőszakban a jelölt vagy listát állító pártok kérésére kiadják, illetve korábban tett tiltó nyilatkozatát vissza is vonhatja.

Kérelem benyújtásának módja és határideje:
    • a www.valasztas.hu internetes oldalon elektronikus azonosítást követően elektronikus úton
    • bármely helyi választási irodában személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján.
A kérelem bármikor, a választásoktól függetlenül benyújtható, célszerű azonban legkésőbb közvetlenül az adott választás kitűzését követően benyújtani, ha tiltó nyilatkozat tételére korábban, a kitűzést megelőzően nem került sor, és azzal a választópolgár már a kitűzött választás kapcsán élni kíván a tiltással vagy korábbi tiltó rendelkezésének visszavonásával.

A megtett tiltó nyilatkozat a nyilvántartásba vételét követően minden választásra érvényes lesz, a tiltás azonban bármikor vissza is vonható.

 

ÉRTESÍTŐ

Azt a választópolgárt, aki 2024. április 3-án a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda 2024. április 19-ig értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről.

A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételről azt a választópolgárt, aki 2024. április 3-át követően létesített Bagon lakóhelyet, így bekerült a település szavazóköri névjegyzékébe. A választópolgár – ha valamilyen okból nem kapta meg az értesítőt az megsemmisült vagy elveszett –, a helyi választási irodától új értesítőt igényelhet. Az értesítő a választópolgár szavazati jogának gyakorlásával kapcsolatos alapvető információkat is tartalmazza.

 

SZAVAZÓKÖRI NÉVJEGYZÉK

A választópolgárok számára 2024. április 4-étől válik elérhetővé a 2024. június 9-i választásokkal kapcsolatos kérelmek benyújtása, úgy, mint átjelentkezési kérelem, mozgóurna iránti kérelem, továbbá az EP-választás tekintetében külképviseleti szavazás iránti kérelem.

Átjelentkezési kérelem

Az a választópolgár, aki a szavazás napján lakcímétől eltérő magyarországi településen kíván szavazni, 2024. május 31-én 16 óráig nyújthatja be átjelentkezési kérelmét. Az átjelentkező állampolgár az átjelentkezésre vonatkozó kérelmét 2024. május 31-én 16 óráig módosíthatja, 2024. június 7-én 10 óráig visszavonhatja.

A kérelem benyújtható
    • a www.valasztas.hu internetes oldalon elektronikus azonosítást követően elektronikus úton
    • bármely helyi választási irodánál személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán átjelentkezésre az a választópolgár jogosult, aki 2024. február 11-én és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon választókerületben tartózkodási hellyel rendelkezett, és a tartózkodási helyének érvényessége legalább 2024. június 9-ig tart.

2024-ben azonos napon kerül megrendezésre a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása, a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása és az Európai Parlament tagjainak választása, ha a választópolgár az átjelentkezés feltételeinek megfelel, abban az esetben,

1. ha a tartózkodási helye szerinti településre jelentkezik át, mindhárom választáson a tartózkodási helye szerinti szavazókör névjegyzékébe kell felvenni.
2. ha pedig a tartózkodási helye szerinti településtől eltérő településre jelentkezik át, az Európai Parlament tagjainak választásán a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok számára kijelölt szavazókör névjegyzékébe kell felvenni, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán és a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán azonban továbbra is a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékében szerepel.

 

A külképviseleti névjegyzékbe való felvétel iránti kérelem

Külképviseleti névjegyzékbe való felvétel iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, a szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgár nyújthat be. A kérelem benyújtásának határideje: 2024. május 31. 16 óra.

Kérelem benyújtható
    • elektronikus azonosítással elektronikus úton www.valasztas.hu oldalon
    •  személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján bármely helyi választási irodában, külképviseleti választási irodában.
Külképviseleti névjegyzékbevétel az európai parlamenti választáson történő szavazás vonatkozásában lehetséges.

Mozgóurna iránti igény

A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt választópolgár nyújthat be.

Egyéb indokra pl.: munkavégzési kötelezettség teljesítésére hivatkozással a mozgóurnával történő szavazásra nincs lehetőség, a kérelem elutasításra kerül.

A mozgóurna iránti igény határideje és benyújtási módjai:

1. Nemzeti Választási Irodához
    • elektronikus úton, elektronikus azonosítással www.valasztas.hu oldalon 2024. június 7-én 10.00 óráig,
    • elektronikus úton elektronikus azonosítás nélkül www.valasztas.hu oldalon 2024. június 5-én 16.00 óráig,

2. Bármely helyi választási irodához
    • elektronikus azonosítással elektronikus úton 2024. június 7-én 10.00 órát követően 2024. június 9-én 12.00 óráig,
    • levélben 2024. június 5-ig, levélben történő benyújtása esetén a kérelem benyújtására meghatározott határidőben be kell érkeznie a választási irodába.
    • személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján 2024. június 7-én 10.00 óráig,

3. Az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz
    • kézbesítési meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel 2024. június 9-én 12.00 óráig

Ha a választópolgár olyan címre kér mozgóurnát, amely nem abban a szavazókörben található, amelynek névjegyzékében szerepel, illetve az átjelentkező választópolgár olyan címre kér mozgóurnát, amely nem azon a településen található, amelynek névjegyzékében szerepel, a kérelmét egyben átjelentkezésre, illetve az átjelentkezés módosítására irányuló kérelemnek is kell tekinteni.

A választópolgár a szavazást megelőző második napon, azaz 2024. június 7-én 10 óráig visszavonja a mozgóurna iránti kérelmét, ebben az esetben a Nemzeti Választási Iroda a választópolgárt törli a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékéből. Ha az átjelentkezéssel szavazó választópolgár vonja vissza a mozgóurna iránti igényét, és nem nyilatkozik arról, hogy a lakóhelye vagy az átjelentkezés helye szerinti szavazókörben kíván szavazni, az átjelentkezés helye szerinti szavazókör névjegyzékébe kell felvenni.

 

JELÖLTÁLLÍTÁS

Az egyéni listás, valamint a tízezer vagy annál kevesebb lakosú településen a polgármesterjelölt állításhoz szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapította meg 2024. április 4-én.

A választási iroda az igénylést követően haladéktalanul, de legkorábban 2024. április 20-án adja át a jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. Egyéni listás és polgármesterjelöltet bejelenteni 2024. május 6-án 16 óráig lehet.

Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik. Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza.

Egyéni listás képviselőjelölt az lehet, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a hivatalos ajánlóíven jelöltnek ajánlott, Bag településen: 31 és a Helyi Választási Bizottság – ezen ajánlóívek és a jogszabályban előírt dokumentum alapján – nyilvántartásba vett.

Polgármesterjelölt az, akit a település választópolgárainak legalább 3%-a, Bag településen: 93 hivatalos ajánlóíven jelöltnek ajánlott és a Helyi Választási Bizottság – ezen ajánlóívek és a jogszabályban előírt dokumentum alapján – nyilvántartásba vett.

 

Az ajánlóívek igénylése

Ajánlóívet a választás kitűzését követően a független jelöltként indulni kívánó választópolgár, illetve a területi választási bizottság/Nemzeti Választási Bizottság által jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet – a képviseletére jogosult személy útján – igényelhet. Az igény bejelentésére a jogszabályban meghatározott, később elérhető A4 jelű – formanyomtatvány szolgál, amelyet az indulás helye szerinti választási irodában bárki, meghatalmazás nélkül leadhat.

Az ajánlóívek átvétele

A választási iroda legkorábban a szavazást megelőző ötvenedik napon (2024 április 20) 8.00 és 16.00 óra között adja át az igényelt mennyiségű ajánlóívet az igénylőnek.
Ezt követően az ajánlóívek igénylésére és átvételére munkanapokon hivatali időben van lehetőség.

A Bagi HVI 2024. április 20-án 8 óra és 16 óra között ügyeletet tart.

Nemzetiségi névjegyzékbe vétel

Nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az szavazhat, aki az adott nemzetiség névjegyzékében szerepel.

Minden magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgár, aki valamely, Magyarországon honos nemzetiséghez (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) tartozik, kérheti, hogy a központi névjegyzékben kerüljön feltüntetésre a nemzetiséghez tartozása.

Nemzetiségi névjegyzékbe vétellel kapcsolatos kérelem benyújtásának módja, határideje:
    • a www.valasztas.hu internetes oldalon elektronikus azonosítást követően elektronikus úton
    • bármely helyi választási irodában személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján.

Kérelem benyújtásának határideje: 2024. május 31. 16 óra.

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléséhez a nemzetiségi névjegyzékben a választás kitűzésének napján szereplő választópolgárok öt százalékának, Bag településen hét választópolgárnak az ajánlása szükséges.
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy amennyiben valamelyik nemzetiséghez tartozónak érzi magát és részt kíván venni a nemzetiségi választáson, legkésőbb 2024. május 31-ig kérje felvételét az adott nemzetiség névjegyzékébe. Amennyiben előzőekben már kérte a névjegyzékbe vételét és azt nem vonta vissza, úgy azt nem szükséges ismételten megtennie, amennyiben mégis kéri a felvételét a névjegyzékbe a rendszer automatikusan elutasítja a kérelmet.

 

SZAVAZÁS

A szavazás 2024. június 9-én (vasárnap) 06.00 – 19.00 óra között zajlik. A magyar választópolgárok személyazonosságukat és lakcímüket a magyar hatóság által kiállított, érvényes igazolványok bemutatásával igazolhatják. Lejárt, érvénytelen igazolvánnyal nem lehet szavazni.

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre lehet, a jelölt nevéhez tartozó körbe tollal írt, két egymást metsző vonallal.

A szavazólapon a jelöltek a választási bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek.

A választással kapcsolatos további információk, nyomtatványok a www.valasztas.hu honlapon vagy a Helyi Választási Irodánál érhetők el.

Bagi Helyi Választási Iroda

Bag Wiki

Ország  Magyarország
Régió Közép-Magyarország
Megye Pest
Járás Aszódi
Jogállás nagyközség
Polgármester Palya Zoltán (független)
Irányítószám 2191
Körzethívószám 28

 

Véletlen kép a galériából

falukaracsony_2012_32_20121221_1412552206.jpg
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek. A sütik használatát bármikor letilthatja! Bővebb információkat erről Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat.
Bővebb információ Ok Letiltom