Helyünk a nagyvilágban

Önkormányzatunk KMOP pályázaton a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.-től 29.935.996.- Ft összegű támogatást nyert az ?Egyenlő esélyű hozzáférés - teljes akadálymentesítés a bagi művelődési házban és sportlétesítményben? címen.

A támogatás nem 100%-os, ahhoz 10% önrészt az önkormányzatnak kell biztosítania. A közel 3 millió forintos önrész előteremtése nem lesz könnyű feladat jövőre, de mindenképp bele kell vágnia a falunak, hiszen az akadálymentesítés pár éven belül kötelező előírás lesz minden közintézménynél, csak éppen akkor már - újabb pályázatok hiányában - a teljes összeget az önkormányzatnak kellene majd állnia.

A közintézményeinkből még hiányzó akadálymentesítés tervrajzait, dokumentációját Szikura Tamás építészmérnök készítette, amit az aszódi építésügyi hatóság idén szeptember elején az engedélyével el is látott.

1.) Művelődési ház akadálymentesítése

Az udvari főbejárat lesz az akadálymentes bejárat, amelyen keresztül a mozgásukban korlátozottak is be tudnak majd jutni az épületbe. A főbejárat eléréséhez egy többkarú, 5% emelkedésű rámpa került betervezésre, valamint a meglévő előlépcsőtől balra (a jelenlegi zöldterületen) egy akadálymentes parkoló is kialakításra kerül. A volt (és reményeink szerint leendő) büfé oldalablaka teljes cseréjével itt készül egy akadálymentesített bejárati portál. A színpad oldalában egy emelőlap kerül beépítésre, ami a színpad, illetve az emeleti irodák akadálymentes megközelítését hivatott szolgálni. A kijárati helyiségek szintbeli elérését megemelt burkolatszint fogja garantálni. Teljes felújításra kerül a komplett vizesblokk, valamint a jelenleg raktárként használt, harmadik helyiségből egy akadálymentes wc kerül kialakításra. Természetesen minden közlekedő felület burkolata csúszásmentesre lesz lecserélve, vezetősávok beépítésével, és megfelelő védőkorlátok elhelyezésével. A nyílászárok - ahol szükséges - ki lesznek cserélve, a tájékoztató feliratok piktogrammal és braille írással is el lesznek látva.

Művelődési ház akadálymentesítés - földszinti alaprajz 1. részlet

Művelődési ház akadálymentesítés - földszinti alaprajz 2. részlet

Művelődési ház akadálymentesítés - földszinti alaprajz 3. részlet

Művelődési ház akadálymentesítés - nyugati homlokzat

Művelődési ház akadálymentesítés - északi homlokzat

2.) Sporttelep főépületének akadálymentesítése

Mindkét főbejárat akadálymentes lesz, melyen keresztül a mozgásukban korlátozottak is be tudnak majd jutni az épületbe. A déli homlokzati főbejárata az akadálymentes parkolóból az újjá épített járdán érhető majd el; az északi főbejárat pedig egy egykarú, 5% emelkedésű rámpán keresztül. A déli főbejárat elé egy szélfogó-előtér épül, megszüntetve ezzel azt a helyzetet, hogy sok helyiség közvetlenül a szabadba nyílik. A jobbra lévő sarokban épül meg a liftakna, az akadálymentes lifttel, ami az emeletre történő akadálymentes eljutást hivatott biztosítani. Az északi főbejárat közelében alakul ki az új akadálymentes vizesblokk (öltöző, wc, mosdó, zuhanyzó). Természetesen itt is igaz, amit a művelődési háznál már írtam, hogy minden közlekedő felület burkolata csúszásmentesre lesz lecserélve, vezetősávok beépítésével, és megfelelő védőkorlátok elhelyezésével. A nyílászárok - ahol szükséges - ki lesznek cserélve, a tájékoztató feliratok piktogrammal és braille írással is el lesznek látva.

Sporttelep akadálymentesítés - földszinti alaprajz

Sporttelep akadálymentesítés - emeleti alaprajz

Sporttelep akadálymentesítés - homlokzatok 1.

Sporttelep akadálymentesítés - homlokzatok 2.

Megvalósítás

Az akadálymentesítés kivitelezőjét pályázat útján fogjuk majd kiválasztani, valamikor kora tavasszal. A munkákat elviekben ősz végére be kellene fejezni. Természetesen ebben a rovatban fogom a Tisztelt lakosságot tájékoztatni a további fejleményekről.

Benedek Miklós műszaki előadó

2011.12.19.

 

 


Elindult a közbeszerzési eljárás

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy a tegnapi nap postázásra került a közbeszerzési anyag annak az 5 vállalkozónak, akik jelentkeztek az akadálymentesítés elkészítésére.  E hét pénteken (13-án) megtartjuk a helyszíni bejárást, és reményeink szerint április végére, május elejére már kiválasztásra is kerül a nyertes kivitelező (vagy kivitelezők, mert külön-külön lehet pályázni mind a kultúrház, mind a sportépület akadálymentesítésére).

Ha minden jól megy, május végére, június elejére a kultúrházi munkák már be is fejeződhetnek (elvileg 2 hónap a tervezett munkaidő, de ezt valószínűleg rövidebb idő alatt elvégzi a kivitelező), így a nyár végi rendezvények, esküvők már a felújított kultúrházban kerülhetnek lebonyolításra. Egyedül talán a Falunap ünnepségébe zavarhat bele egy kicsit az építkezés, de majd meglátjuk...

 

Benedek Miklós

2012.04.11.

 


Megtörtént az ajánlatok bontása

A mai nap megtörtént az ajánlatok hivatalos bontása, a bíráló bizottság, valamint a közbeszerzést levezénylő tanácsadók előtt. Jövő héten lesz a szakmai tárgyalás, és május végére, ha minden igaz, lezárul a közbeszerzési eljárás is.

A kultúrházban esküvőt tervezők megnyugtatására közlöm, hogy a jelenleg még versenyben lévő kivitelezők szerint egyrészt a tényleges munkák 3 hét alatt lezajlanak, másrészt pedig nem járnak olyan szintű bontással, átalakítással, hogy az akármilyen, előre tudott időpontú rendezvényt megakadályozna. Példának a ravatalozót hozták fel, ahol gőzerővel folyik a felújítás, mégis eközben 4 temetés is lezajlott különösebb gond nélkül.

2012.05.04.

 


 

 

Akadálymentesítés bírálat

A Közbeszerzési Bíráló Bizottság véleménye nyomán még május utolsó napján döntött a Képviselő-testület az akadálymentesítés eredményéről. Ezek szerint a 2. részajánlat tekintetében (sportlétesítmény) a testület nyertesnek ítélte a Bisó BAU Kft. benyújtott ajánlatát, azonban az 1. részajánlat tekintetében (kultúrház) a közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánította (túl magas ajánlatok érkeztek be). Az első részajánlat tekintetében így az eljárást meg kell ismételni, új résztvevők bevonásával. A testület az összes ajánlat ismeretében hozza meg a végleges döntését, és köti meg az esetleges szerződéseket (vagy veti el az egész projectet).

2012.06.05.

 


 

 

Elkezdődött a Sporttelep akadálymentes felújítása

A Bisó BAU Kft. elkezdte a Sporttelep akadálymentesített felújítását. Ugyan még sok nem látszik belőle (lásd a mellékelt képet), de kb. két hónap múlva el kell készülnie mindennel?

 

sporttelep

2012.07.11.

 


Szépen halad a Sporttelep felújítása

 

A mellékelt képeken is látszik, hogy már kinőttek a földből a Sporttelep új helyiségei. Ez első képen az új akadálymentes lift fogadó ?bázisa? látszik, míg a második képen a hátsó frontra tervezett akadálymentes öltözők tetőszerkezete készül már.

akadálymentesítés akadálymentesítés

A kultúrház közbeszerzési pályázatának második fordulója is elindult, öt új kivitelező meghívásával. A holnapi nap folyamán lesz egy (újabb) helyszíni bejárás, jövő hét péntekén az ajánlatok bontása, és elképzelésünk szerint augusztus 14-én a nyertes kivitelező is ki lesz hirdetve.

2012.07.24.

 


Már látszik, milyen lesz a kész, felújított, akadálymentesített sportközpontunk

A sportközpont akadálymentesítési munkái roham léptekkel haladnak. A mai napi ottjártunkkor vagy 15-20 különböző szakember nyüzsgött az épület különböző pontjain, de a fővállalkozó, Boda János úr elmondása szerint volt már olyan nap, mikor ennél jóval többen is voltak.

A bővítmények kívülről elkészültek, jelenleg a belső szerelési munkálatok folynak, és az akadálymentes lift acél szerkezete is szépen kinőtt már a földből.

 


akadálymentesítés akadálymentesítés

A kultúrház közbeszerzésének második fordulója a tárgyalásig jutott el, ahol a tervező, a kivitelező, és az önkormányzat egyeztette a szakmai elvárásokat, kérdéseket. Az egy szem megmaradt kivitelező ajánlatának elfogadására, vagy elutasítására jövő hét kedden ül össze a közbeszerzési döntőbizottság, és még aznap délután a képviselő testület hozza meg a végleges döntést.

2012.08.14.

 


 

 

Elkészült az akadálymentesített Sporttelepünk

 

Elkészült végre, a munkások már az utolsó simításokat végzik (pl. a pár hiányzó tájékoztató tábla felszerelése).

Sokan kérdezik, hogy tulajdonképpen mi szükségünk is volt erre az egészre, minek kellett liftet építeni a sporttelep épületébe? Pár szót akkor erről?

Az önkormányzatokat törvényben kötelezték arra, hogy 2014-re az összes önkormányzati fenntartású épületet akadálymentesítsék. Ehhez különböző támogatásokat írtak ki, az idei évben az utolsót. Jövőre már semmilyen támogatást nem kap egyetlen önkormányzat sem, így a feladatot teljes egészében saját erőből kellene megoldani. Mint közismert, az iskola felújítása során megtörtént annak akadálymentesítése, hasonlóképpen az óvodáé is. A polgármesteri hivatal új ügyfélfogadó épülete is már akadálymentesítetten készült, és a családsegítő szolgálat átalakítását is ezen szempontok alapján végezték el. Két komolyabb létesítményünk maradt csak hátra: a Sporttelep és a művelődési ház.

Közismert, hogy községünkben is lakik pár mozgásában korlátozott, vagy más fogyatékossággal bíró embertársunk; de a Sportba minden hétvégére tervezett rendezvények-, illetve a művelődési házban tartandó esküvők, ünnepségek során sokkal nagyobb valószínűséggel látogatják majd meg ilyen emberek az épületeinket. Emiatt is szükségszerű volt már, hogy embertársainknak egyenlő esélyt biztosítsunk a rendezvényeken való zavartalan részvételre; és az sem utolsó szempont, hogy a felújítás, akadálymentesítés után mind a két intézményünk sokkal értékesebbé válik, mint azon összeg, melyet rá fordítottunk.

Az akadálymentesítés során mind a két helyen külön, a bejárathoz, illetve a hozzá vezető rámpához közeli akadálymentes parkoló kerül kialakításra. Az épületekbe való bejutást megfelelő hajlásszögű rámpák, illetve a padlóburkolat kövezetébe beépített (vagy ráragasztott), a gyengénlátókat segítő vezetősávok biztosítják. Ahol szükséges, ott a nyílászárók is cserére kerülnek (küszöb nélküli, kerekesszékkel is járható méretben), illetve mind a két helyszínen akadálymentes mellékhelyiség-, a Sporttelepen akadálymentes öltöző és zuhany került kialakításra. Természetesen még rengeteg apróságot építettek be a rehabilitációs terveknek megfelelően: mint a Braille-írással ellátott tájékoztató táblák, vagy a gyengén hallók számára indukciós hurkok kiépítése. Mivel az akadálymentesítést az épületek egészében kell elkészíteni, szükséges, hogy kerekesszékkel mind a Sporttelep emeletére, mind a kultúrház színpadára fel lehessen jutni. Épp ezért került betervezésre, és beépítésre a sportlétesítményünkben egy két megállós lift (amit amúgy - ha végre üzembe lesz helyezve - a nehezebben mozgó nyugdíjasok is minden további nélkül igénybe vehetnek majd, az emeleti találkozóra menet), és a kultúrház színpada mellé egy emelőtálca.

A kultúrház akadálymentesítési munkáit a hétvégi esküvő után, jövő hét első napján kezdi meg a második fordulóban nyertes Galga Bau Kft. A Sporttelepünket pedig a Bisó Bau Kft. e hét kedden műszakilag átadta, ahol mind a műszaki ellenőr, mind a rehabilitációs tervező mérnök ?áldását? adta a létesítményre. Már csak az érintett mozgáskorlátozott, és fogyatékos civil szervezetek bejárására, és engedélyére, valamint a pályázatot kezelő VÁTI (illetve annak megszűnése után a jogutódja: a MAG) végső rábólintása van hátra.

Most pedig következzen a megszépült Sporttelepünkről pár kép.

A megújult Sporttelep főhomlokzata a lift ?dobozával?:

sporttelep akadálymentesítése

Az akadálymentes parkoló:

sporttelep akadálymentesítése

A felújított burkolatban kialakított vezetősávok:

sporttelep akadálymentesítése

Akadálymentes lift alsó bejárata:

sporttelep akadálymentesítése

A büfé is akadálymentes új bejárati ajtót kapott:

sporttelep akadálymentesítése

A lift felső, klubszobai kijárata:

sporttelep akadálymentesítése

Részlet az új épületrészben kialakított férfi mellékhelyiségből:

sporttelep akadálymentesítése

Szintén az új épületrészben elkészült akadálymentes öltöző:

sporttelep akadálymentesítése

Akadálymentes zuhany:

sporttelep akadálymentesítése

Az akadálymentes parkolóból induló rámpa vége:

sporttelep akadálymentesítése

A megújult épület hátsó homlokzata:

sporttelep akadálymentesítése

Akadálymentes térkép az egész épületről:

sporttelep akadálymentesítése

2012.09.13.

 A mai nap reggel elkezdődött a kultúrház akadálymentesítése


Mivel a hétvégi esküvő miatt felállított sátor még nem került elbontásra (a közhasznúsok a délelőtt fogják azt lebontani), ezért a külső parkoló építésével, illetve a külső burkolatbontással vette kezdetét a kultúrházunk akadálymentesítése. Mindenki megnyugtatására már most is közölhetem, hogy a munkák várható befejezéséig (október közepe) a kultúrházba tervezett esküvők, és egyéb fontos rendezvényekről a kivitelezőt tájékoztattuk, és ő megígérte, hogy azokat gond nélkül meg lehet majd tartani.

műv.ház akadálymentesítése

2012.09.17.

 


 

 

Szépen folynak a munkák a kultúrházban

 

Elkészült a külső, akadálymentes rámpa, amely a mozgáskorlátozott parkolóból vezet fel a bejárat szintjére. A korlát is hamarosan felkerül a helyére, éppen felületkezelést kap.

műv.ház akadálymentesítése

Szépen készülget az akadálymentes mosdó is (ami az egykori fotó szobából lett kialakítva), és a többi mellékhelyiség felújítása is folyamatban van. Ezeknél a szerelvények, vezetékek, burkolatok kerültek kicserélésre; egyedül a régi, kissé lepusztult elválasztó falak maradnak csak meg, mert ezek cseréje nem került betervezésre a pályázatban.

műv.ház akadálymentesítése

Az udvar kövezetét a beépített, halláskárosultaknak segítséget jelentő indukciós hurok miatt bontották fel. Remélhetőleg a visszaépítése legalább olyan jól sikerül majd, mint a közhasznúsainknak. :)

műv.ház akadálymentesítése

Beépítésre került a mozgáskorlátozott emelő is, ami immár működőképes. Ez a főterem szintjéről a színpad szintjére tudja a mozgásában akadályozott vendégeket felemelni.

műv.ház akadálymentesítése

Ami pedig még hátra van:

- a múzeumi szobák előtt egy rámpa fogja szintben összekötni a bejárat szintjét a mosdók előtti burkolat szintjével
- e miatt a múzeumi szobák padlóburkolatát (és ajtajait) a rámpa szintjére kell felemelni
- hiányoznak még a vakok- és gyengénlátók közlekedését segítő vezetősávok, amiket a meglévő burkolatokba kell majd bemarni
- és természetesen hiányzik még egy csomó tájékoztató tábla is

2012.10.13.

 


 

Elkészült!

 

Készen van a kultúrházunk akadálymentesítése is. Megtörtént a műszaki átadás-átvétel, és azóta a Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesület két nagyon kedves munkatársa is tesztelte mind a két intézmény tényleges akadálymentesítését.

Mivel jelen projectben nem szerepelt célként a művelődési ház komplett felújítása, és tatarozása, most kizárólag, és szigorúan csak az akadálymentesítésen volt a hangsúly. A pályázati pénzek korlátai miatt nagyon sok mindenről le kellett mondani (mellékhelyiségek fa elválasztóinak cseréi, falak újra festése, stb.). A már igen csak felújításra szoruló részek (elavult nyílászárók, igen csak felújításra szoruló tető, hőszigetelés hiánya, régi fűtésrendszer) reményeink szerint egy későbbi, jelenleg előkészítés alatt álló pályázat keretében (a geotermikus fűtésre való átállással együtt) kerül majd megoldásra. Ha mindaz sikerül, ami egyenlőre csak elképzelések szintjén van meg, a kultúrházunk is ?tetőtől-talpig? felújított formában fog pompázni.

műv.ház akadálymentesítése

műv.ház akadálymentesítése

műv.ház akadálymentesítése

műv.ház akadálymentesítése

műv.ház akadálymentesítése

2012.11.12.

Bag Wiki

Ország  Magyarország
Régió Közép-Magyarország
Megye Pest
Járás Aszódi
Jogállás nagyközség
Polgármester Palya Zoltán (független)
Irányítószám 2191
Körzethívószám 28

 

Véletlen kép a galériából

templomi_kpek_43_20151015_1323002391.jpg
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek. A sütik használatát bármikor letilthatja! Bővebb információkat erről Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat.
Bővebb információ Ok Letiltom